У данашњем пословном свету, сваки запослени има утицај да са својим оствареним перформансама, културом утиче на крајњи резултат пословања организације. Због тога је од кључног значаја да се запошљавање погрешног кандидата сведе на најмању могућу меру, и тиме могућност грешака током пословања да се сведе на минимум. Ипак, као што смо навели, најмања могућа мера казује нам да неки кандидати прођу и касније покажу да они нису то што смо очекивали. Врло често је то резултат неистинитих информација пружених путем радне биографије кандидата.

Опширније...

Ако менаџер за људске ресурсе не поседује одговарајуће квалитете које захтева та позиција, онда је прилично немогуће да буде ефективан и да одговори обавезама на послу. Успешан менаџер је онај који је ефективан у различитим улогама током обављања посла и који може мотивисати своје запослене и инспирисати својим примером и својим резултатима да буду најбољи. Различите улоге се огледају у захтеву или опису посла и најбоље се виде кроз регрутацију, обуку, консултовање, преговарање, администрацију, управљање, контролу, вредновање, организацију.

Опширније...

ИЛИ МЕНАЏЕРИ (НЕ)ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Како од људских постати нељудски менаџер?
- Питај менаџера људских ресурса, они имају одговор!

Запослени су жртве организационих менаџера који им свакодневно угрожавају достојанство и нормалан рад.

Ако се зна о великом броју запослених и њиховом незадовољству, и њихов број сваким даном расте, због начина на који су третирани од стране својих послодаваца и менаџера који их доживљавају као „робу“ са ограниченим роком трајања (довољно је погледати бројку случајева са којим су се бавили људи из Агенције за мирно решавање радних спорова), онда је јасна ова констатација.

Опширније...