КОЈЕ СУ КОРИСТИ ЗА ПОСЛОДАВЦА?

ПРИВАТНА ПЕНЗИЈА ЈЕ ДЕО СИСТЕМА МОТИВИСАЊА И НАГРАЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Финансијски мотиватори и даље заузимају водеће место на листи фактора који утичу на мотивисаност и задовољство запослених, а приватна пензија значи одложену потрошњу и представља највреднију бенефицију.

Овај финансијски производ има велику нематеријалну вредност, а то је сигурност као једна од основних потреба запослених и њихових породица. Поред тога, послодавци имају важну улогу у развијању финансијске одговорности запослених и пружању помоћи у разумевању њеног значаја као и начина на који се она подстиче.

ПРИВАТНА ПЕНЗИЈА ЈЕ НАЧИН ДА СЕ ЗАДРЖЕ НАЈБОЉИ

Задржите таленте и кључне људе путем различитих модалитета награђивања. Наиме, у могућности сте да приватну пензију обезбедите свима, а кључне људе додатно наградите. Минимални пензијски допринос износи 1.000 динара по запосленом.

ПРИВАТНА ПЕНЗИЈА ЈЕ ФАКТОР КОЈИ ПОВЕЋАВА КОНКУРЕНТНОСТ ПОСЛОДАВЦА НА ТРЖИШТУ

Разликујте се од конкуренције. Приватна пензија је део пакета бенефиција које утичу на избор послодавца.

nagradjivanje zaposlenih privatna penzija 2

ЗАПОСЛЕНИ ЋЕ ПРИМАТИ ДВЕ ПЕНЗИЈЕ

Запослени за које послодавац уплаћује доприносе у добровољни пензијски фонд остварују могућност да примају две пензије: државну из ПИО фонда и допунску, приватну пензију из приватног фонда. Они ће моћи већ са 58 година да почну да примају приватну пензију, али тај почетак могу да одложе до, рецимо, одласка у државну пензију.

ЗАПОСЛЕНИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОРОДИЦУ ЈЕР ЈЕ ПРИВАТНА ПЕНЗИЈА НАСЛЕДНА

Као и државна, и приватна пензија је наследна. Члан сам одређује наследнике који не морају да буду у сродству, а ако их не одреди, важе прописи који регулишу наслеђивање.

(Извор: Дунав Добровољни пензијски Фонд)


Прочитајте и ово: Више запослених него лане