Обавештавамо вас да је на основу одлуке Управног одбора Института за менаџмент људских ресурса Србије а на предлог привредних субјеката, донето решење да је Пријава за „ИЗБОР НАЈБОЉИХ“ у Србији из менаџмента људских ресурса БЕСПЛАТНА. Овом одлуком се жели изаћи у сусрет свим привредним субјектима који у свом раду имају сектор или одељење или запосленог који се бави са неким пословима из области управљања људским ресурсима а немају довољна финансијска средства, да могу да се пријаве и учествују у процесу.

Рок за пријаву је продужен за десет дана и важи до 10.11.2019

Јединствена прилика да будете учесник историјског догађаја и останите упамћени као први носилац најпрестижније награде „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ која ће се почев од ове године додељивати сваког последњег петка у новембру месецу текуће године. „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ је најпожељнија и најдуговечнија награда из области менаџмента/управљања људским ресурсима, коју препознају организације и појединци из Републике Србије који померају границе праксе и науке у односу према људима и раду.

Прихватањем пријаве и испуњавањем услова се омогућује да присуствујете свечаној гала церемонији додељивања награда за остварене доприносе, резултате и успехе на релацији организација/послодавац-запослени.

Присуство на годишњем самиту за избор најбољих је јединствена прилика за читаву индустрију и све организације у Републици Србији да се окупе, и да на гала свечаности прославе проглашење најбољих за остварене резултате у управљању људским ресурсима и да тако буду уписани и упамћени као први носиоци престижне награде „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“.

Избор и додељивање награда „Најбољи у менаџменту људских ресурса“ има за циљ препознавање оних појединаца и институција које су дале највећи допринос пракси управљања људским ресурсима у Србији у протеклом и садашњем времену. Биће награђени и они који су допринели постављању највиших стандарда, норми и пракси у свом пословању и који су ставили управљање људским ресурсима на прави, највиши пиједестал у организацији.

Процес избора започиње, пријавом и испуњавањем услова наведених у позиву за пријаву.

Пријава је основни полазни или почетни документ са којим се започиње процес. Захтев је документ до 2000 речи и мора да садржи, без обзира на категорију за коју се пријављује, следеће:

  • Јасно дефинисану визију и циљеве
  • Креативан приступ, оригиналност, различитост, јединственост
  • Развијен пословни пројекат/задатак/случај, којим се доказује да је иницијатива или пракса људи/запослених, усклађена са приоритетима организације
  • Посвећеност напредовању, вишим циљевима рада, вишем нивоу ангажмана
  • Опипљиви докази о утицају пројекта/стратегије, са квалитативно и квантитативно мерљивим резултатима, ефективни и ефикасни утицај, посебно финансијски утицај. Давање приказа помоћу бројчаних информација, повратних информација, резултатима и закључцима студија случаја итд.
  • За све категорије је неопходно укључити и доказе о успеху, који се може приказати путем: трошкова (тачан, приближан, оквиран), опсег (на колики број људи је имао утицај), исплативост
  • План рада у наредном периоду, који мора да садржи кораке који ће се предузети да би се наставило са успешним радом
  • Разлог, зашто заслужује да добије признање и освоји награду

Пријава се подноси у Мајкрософт Ворду (Microsoft Word), величине фонта 12.

Уз Пријаву, биће дозвољено да се поднесу и пратећи помоћни документи и материјали, који могу садржати сав релевантан материјал са којим се поткрепљују и доказују наводи зашто неко мора да буде признат и награђен на годишњем самиту.


Прочитајте и ово: Први годишњи самит - Избор најбољих у Србији