Злостављање на раду забрањено је Законом али се у пракси, ипак, дешава. Mобинг je чешћи од колега него од надређених и јавља се у свим делатностима, наводи директор Републичке агенцији за мирно решавање радних спорова Ивица Лазовић.
Опширније...

Да ли рад треба да представља задовољство или треба да буде само пуко средство да би зарадили за живот? Ипак, и ако се чини да нам одлазак на посао представља као „со на рану“, има и оних који уживају у том процесу више него други.

Опширније...

Узроци конфликта на раду су многобројни и разноврсни. Технички је немогуће дати исцрпну листу свих узрока ове појаве јер би она била веома дуга. Но, ипак је учињен покушај систематизације општих узрока који доводе до конфликтне ситуације у радној средини. Ти узроци налазе се пре свега у економској, техничкој, друштвеној, организационој и информативној сфери човекове радне делатности, укључујући и физичке и друштвене услове радне средине.

Опширније...