Ко су послодавци који своје запослене третирају како не доликује људским вредностима?

Ко су најгори послодавци Србије?

Ко су најгори директори/менаџери у Србији?

 Сведоци смо многобројних догађања на тржишту рада која се могу окарактерисати као непримерена за садашње време ако се узме у обзир степен развоја који је људски род остварио. Србија је последњих деценија прошла кроз многобројне промене, омогућила је послодавцима велике повољности/погодности како би радили што успешније и остварили своје циљеве, али је то резултирало тиме да су радници спуштени на најнижу лествицу вредности и  да су многи послодавци злоупотребели дате могућности.

Ово се понајвише огледа у бројци радних спорова за које је била ангажована Републичка агенција.

 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Стање на дан 31.12.2020. године

 

                Републичка агенција за мирно решавање радних спорова je у предметном периоду поступала у 681 радна спора, oд чега је било 649 индивидуалних радних спорова и 30 колективних радних спорова. Претходну годину је обележила глобална пандемија изазвана ширењем заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, што се одразило и на пад броја поступака покренутих пред Агенцијом. Ипак, без обзира на околности, решавано је чак три пута више предмета него што је то био случај до 2014. године.

              

ИНДИВИДУАЛНИ СПОРОВИ

Предмет спора

Број поднетих предлога

Поступци у току

Решено у управном поступку

Мериторно решено

Накнада за исхрану у току рада

100

2

99

1

Накнада за регрес за коришћење годишњег одмора

98

0

98

0

Накнада за долазак и одлазак са рада

107

10

21

79

Јубиларна награда

15

0

0

15

Остваривања права на годишњи одмор

2

0

1

1

Отказ уговора о раду

14

1

13

1

Злостављање и дискриминација на раду

48

22

34

2

Исплата зараде/плате, накнаде зараде/плате и минималне зараде

255

133

73

56

Исплатa отпремнине при одласку у пензију

1

0

1

0

Остало

(није у надлежности Агенције)

10

3

6

1

Укупно индивидуалних

649

169

346

156

 

КОЛЕКТИВНИ СПОРОВИ 

Предмет спора

Број поднетих предлога

Поступци у току

Решено у управном поступку

Мериторно решено

Штрајк

1

0

0

1

Закључивање, измена, допуна или примена КУ и општег акта

22

3

11

8

Укупно колективних

30

3

14

9

 

Укупан број поступака пред Агенцијом

681

174

360

165

 

Дакле само у прошлој години је било 2,59 случајева дневно (681/262-број радних дана у 2020).

За 14 година рада пред Агенцијом је покренуто укупно 19203 радна спора од тога Колективних 375 и појединачних 18826.

За једну земљу, па нек је то и Србија, бројке су велике.

Ако се анализирају текстови, ставови, погледи стручњака по новинама, друштвеној пословној мрежи Линкедин, успесима, семинарима, тренинзима, причама како се треба организовати и бринути о људима онда се морамо запитати шта овде није у реду.

У Србији послује око 1600 фирми које имају више од 100 запослених. Само прошле године скоро 1000 случајева радног спора пред Републичком агенцијом. Ако узмемо у обзир и спорове који нису пријављени, или оне који су завршили пред судом, онда долазимо до праве слике како се третирају радници по радним организацијама у Србији.

Ако је Србија пружила максимално гостопримство, одличне услове за рад, изашла у сусрет послодавцима више него што су многе развијеније земље од ње, онда се поставља логично питање:

Ко су послодавци који своје запослене третирају како не доликује људским вредностима?

Или да поставимо питања:

Ко су најгори послодавци Србије?

Ко су најгори директори/менаџери у Србији?

 

Знамо да постоје најбољи послодавци али такође би требало објавити и ко су најгори послодавци.

Овим желимо да тим послодавцима, директорима и менаџерима буде бар мало непријатно што организују и воде посао не узимајући у обзир да раде са људима а не са робовима.

На наведена питања ћемо у наредном периоду тражити одговоре и као што објављујемо најбоље организације, директоре и менаџере, тако ћемо исто објавити и најгоре, то јест, фирме које треба избегавати.

 

Најпре да наведемо шта је то што чини организацију најгором за рад и пожељном за избегавање!

 

Наставиће се...

 

Прочитајте и ово

www.najboljiusrbiji.rs

Да ли сте "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ"? 2021 година најбољих!

Избор "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021". Да ли сте Ви најбољи?

НАЈБОЉЕ У СРБИЈИ 2020