Лидерство не чини једна особа или нека њена добра карактеристика, лидерство је процес и то никако статичан и структурисан, већ динамичан и флексибилан.

Za Srećka Драган 11 

Драган Ђорђевић,  директор ЈП „Путеви Београда“, човек са богатим искуством како у јавном, тако и у приватном сектору. На челу „Путева Београда“ се налази од децембра 2020. године где је за само годину дана управљања предузећем значајно увећао добит, и то за 40% више од планиране. Предузеће има 75 запослених и обавља делатност од општег интереса за град Београд. Запажене резултате и значајан раст постигао је и управљајући од 2016-2020. године једним од највећих јавно-комуналних предузећа у Београду које броји скоро три хиљаде запослених. Стручан, одговоран, мотивисан, посвећен, са изузетним способностима за организацију и тимски рад.

  1. Како пролазимо кроз 2022. годину, које су то особине или особине које би инспирисале лидере а самим тим и организације да напредују у овим новим радним условима?

Лидерство је важан елемент менаџмента. Прва ствар је да размишљате стратешки и да успоставите протоколе како би организација могла да функционише у свим условима. Менаџмент укључује руковођење материјалним ресурсима, док се лидерство оријентише искључиво на људе. Ипак, лидерство не чини једна особа или нека њена добра карактеристика, лидерство је процес и то никако статичан и структурисан, већ динамичан и флексибилан. Криза узрокована појавом вируса COVID 19 у свету је показала колико су друштва рањива, а оно што је важно јесте да морамо бити спремни на све врсте догађаја. Лидери у сваком тренутку треба да имају позитиван став, јер они делегирају послове, доносе одлуке и одговорни су за одржање континуитета пословања. Особине које ће увек карактерисати доброг лидера су интегритет, поштење, посвећеност и саосећање.

  1. Како лидери могу и треба да користе технологију? Где технологија оставља традиционалне основне лидерске вештине попут просуђивања?

Да би опстале, организације морају стално да се мењају. Данас, у ери дигитализације и високог темпа промена у окружењу, организације морају да се мењају брже јер се знање убрзано удвостручује. Укључивање нових технологија у компаније чини велику разлику у односу на традиционалан модел пословања јер имате могућност да управљате информацијама, смањујете трошкове и побољшавате бренд компаније. Да бисмо могли да испунимо очекивања клијената и тржишта, морамо да на захтеве одговоримо квалитетно, брзо и ефикасно а то подразумева прилагођавање технологији.

  1. Пуно се говорило о емпатији, саосећању, етици и транспарентности, да ли је тога по Вашем мишљењу било у пракси?

Важно је да лидери покажу емпатију, да покажу запосленима да мисле на њих и на њихове породице. Емпатија се не учи, њу природно имате или немате. Истакао бих да то није особина која ће вам осигурати новац, али ако сте етични људи ће изградити добар однос са вама, а увек је много боље радити са особом који има морал и која зна шта ради. Ако изградите добар однос са сарадницима, он може бити кључан за ваш напредак и успех.

  1. Да ли су послодавци то и показали током пословања у ковид условима?

Мишљења сам да је управо пандемија COVID 19 промовисала етично понашање послодаваца. У предузећу смо спровели све препоруке Владе Републике Србије и за време ванредног стања ослободили рада мајке које имају децу до 12 година старости. Запослене који су обављали рад у просторијама послодавца смо поделили у две групе како не би долазило до контакта, а хроничне болеснике и старије од 60 година упутили на рад од куће. Увели смо онлајн рекламације, електронске протоколе за склапање уговора, електронско праћење предмета, обезбедили превоз запослених до посла и од посла кући, обезбедили доставу два оброка запосленима до њихових радних места, итд. Дакле, спровели смо све неопходне радње како бисмо све запослене максимално заштитили од ризика заражавања.

  1. На крају нам реците више о томе како су послодавци обезбедили континуитет пословања?

За време трајања ванредног стања, у нашем предузећу је формиран тим са посебним дужностима да организује несметано обављање делатности. Задатак тима је био да спроводи све одлуке и мере од стране надлежних органа и организује набавку за потребну количину личне и заштитне опреме. Служба за безбедност и здравље на раду је примењивала процедуре стандарда и све прописане мере Владе Републике Србије у циљу заштите свих запослених. Процес рада је организован тако да се строго поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање ширења заразе. Истакао бих на крају да смо донели и План примене мера за спречавање појаве и ширење вируса, а све у циљу функционисања организације, пружања услуга потрошачима и заштиту производних и других ресурса.

 

Ресурс

 

ИЗДВАЈАМО ЗА ВАС

Интервју недеље - Душанка Ковачевић (Dušanka Kovačević - Keller Williams Srbija) 

Интервју недеље - Софија Ђорђевић, докторанд, БВК

www.najboljiusrbiji.rs