Задњих година а и задњих деценија сведоци смо да је веома помодно постало да се „избацују“ нови термини у пословном свету и да се пропагирају путем популарне пословне штампе и академске литературе. Да ли се жели тиме указати на неспособност осталих да се схвати пословни свет и да би се требало позабавити са стварима које се дешавају око нас или се ради о личној пропаганди тих теоретичара који се, чини ми се, све више баве језичким менаџментом а све мање пословним, закључите сами.

Елем, примери „наше неспособности“ на које нам указују су проузроковани неизвесношћу, турбуленцијом, брзим променама, динамичношћу, поремећајима, сложеношћу, хипер конкурентношћу, тржиштима великих брзина итд. итд.

Задњих година се срећемо са појмом „VUCA“, који је све више популаран и који покрива све оне димензије нашег "неконтролисаног" окружења. У разним постовима и чланцима се обрађује термин „VUCA World“ и говори о томе како је бити лидер у том свету и како га водити. О чему се ради када се спомиње тај свет?

Појам „VUCA“ је акроним, који је настао од „Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous“, у преводу нестално, неизвесно, комплексно, двосмислено.

„Volatile“, нестално/несталност - се односи на брзину промена у индустрији, тржишту или у свету уопште. То је повезано са великим флуктуацијама у потражњи, турбулентним окружењем и кратким временом да се стигне до тржишта. Иначе је одлично обрађено и документовано у литератури о динамичности индустрије. Што је свет нестабилнији, ствари се све брже мењају.

„Uncertain“, несигурно/несигурност - се односи на то до када можемо поуздано предвидети будућност. Део неизвесности се доживљава и повезује с немогућношћу људи да схвате што се догађа. Међутим, несигурност је и објективна карактеристика окружења. Стварна неизвесна окружења су она која не дозвољавају никакво предвиђање, чак ни на статистичкој основи. Што је свет неизвеснији, то је предвиђање следећих догађаја теже.

„Complex“, сложеност - се односи на број фактора које морамо узети у обзир, њихову разноликост и односе између њих. Што је више фактора, већа је њихова разноликост и што су више међусобно повезани, то је сложеније окружење. Под великом комплексношћу је немогуће у потпуности анализирати окружење и доћи до рационалних закључака. Што је свет сложенији, то је анализа тежа.

„Ambiguous“, двосмисленост - се односи на недостатак јасноће о томе како нешто интерпретирати или како је нешто интерпретирано. Ситуација је двосмислена, на пример, када су информације непотпуне, контрадикторне или превише нетачне да би се из њих извукли јасни закључци. Опширност информација се односи на нејасноће и неодређеност у идејама и терминологији. Што је свет више нејасан, то је теже интерпретирати.

У пракси, ова четири термина су веома тесно повезана. Што је индустрија сложенија и нестабилнија, то је, на пример, теже предвидети и стога је неизвеснија. Ипак, сва четири термина представљају различите елементе који чине нашу средину - свет, тржиште, индустрију - теже за схватање и контролу.

До сада су нас учили како морамо учити из прошлости, да би предвидели будућност. Ово је добро функционисало хиљадама година. Без те способности да предвидимо будућност засновану на прошлости, да идентификујемо ризике, мислим да би смо до овде тешко догурали. Сада нам намећу да је наш сложени унутрашњи еволутивни систем (који је обавио невероватан посао да нас заштити и дозволио нам да напредујемо до невероватности) почео да пропада и да нас ограничава.

Један од кључних неуспеха је да нас наведе да пронађемо оно што је вероватно, а не оно што је могуће. Окружење „VUCA“ значи да се морамо фокусирати на оно што је могуће (јер се све може догодити), а не на оно што се може догодити (што је одређено оним што се раније десило).

Да ли је баш све могуће?


Имате потребу да разговарате о вашој организацији и управљању људским ресурсима и/или развоју? Јавите се данас!