Стереотипи о вођству који се односе на емоционалну интелигенцију и особине личности су оповргнути у истраживању које је недавно рађено од стране стручњака за процену из организације

Томас интернационал (Thomas International). Истраживање је показало да женски лидери не показују више емпатија у раду од мушких лидера, као и да лидери мушког пола нису упорнији и компликованији од лидера супрутног пола. У методама и мерама које су предузимане у раду од стране лидера мушког и женског пола, на пример, приступ ризику, конкуретности, савесности, асертивности, управљању, емоцијама, односима, оптимизму, не постоји битнија разлика. Супротно увреженом мишљењу, жене лидери нису биле осетљивије и мушкарци лидери нису били склонији ризику, или конкурентнији.

И ако је истраживање показало да нема битнијих разлика између лидера различитог пола, запослени који раде са њима, их виде другачије. Кључна разлика у виђењу мушких и женских лидера од стране колега, запослених је карактер и поседоване емоције приказане у раду. Док се код мушких лидера неке црте карактерне личности и емоција сматрају као добре, те исте „категорије“ се код жена лидера сматрају за слабост.

На пример, губљење „хладнокрвности“ и снажно изражавање емоција се код мушкараца лидера доживљава као „страст“, док je код жена то „хистерија“. Исто тако, „држање/имање свог става“ је прихватљивије код лидера мушког пола, док је такав став код жена сматран за "шефовање". Од жена се, такође, очекује да буду озбиљне на послу ако желе да их виде као „материјал за руковођење“. Показивање емоција среће и задовољства на послу може се сматрати као „лепршавост“ и „она нема оно што је нама потребно за лидера“, показало је истраживање.

У овом истраживању, у ком су обрађивани индикатори емоционалне интелигенције и лични страхови, је учествовало 137 жена са функцијом директора у организацијама које су имале најмање 100 запослених. Добијени резултати су упоређивани са демографски, хијерархијски и индустријски усклађеним узорком руководиоца мушког пола.

Жене као и мушкарци имају особине доброг пословног лидера, али жене се суочавају са додатним препрекама ако желе да остваре успех. Особине личности као доказани предиктори лидерског потенцијала процењују се негативно када их приказују жене. Постоји инхерентна пристрасност у начину на који људи описују успех код жена, и та пристрасност умањује вредност жена као лидера.

Истраживање, такође, показује да за мушкарце лидере постоје неке предности током каријере, од којих имају користи, за разлику од жена којима нису те предности доступне. На пример, значај година и образовања за мушкарце да би били лидери је много већи него код жена. Код жена се образовање и искуство много мање разматра у односу са личношћу. Већи број година даје много више предности мушкарцима, док за жене је то само отежавајућа околност. Исто важи и за образовање, као да се запослени „плаше“ образованих, „паметних“, жена.

Жене у бизнису не могу да направе преокрет у каријери, чак и ако поседују особине које су предвиђене за успех. Жене се морају прво изборити са свим стереотипима и предрасудама, које те исте поседоване предности претварају у негативне. Човеку са завршеним Оксфордом или Кембриџом, биће понуђено много више, него жени са истим образовањем и чак са бољим лидерским способностима. Крајњи резултат се огледа у томе да „осредњи“ мушкарац напредује док талентована жена стагнира.

Методе и процеси управљања талентима, и начин комуникације који компаније користе за дефинисање успеха су конкретни начини са којима компаније могу почети да елиминишу ове разлике, предрасуде и стереотипе. Ово истраживање је позив на буђење за компаније. Доказано је да, једноставно нема значајних разлика између особина мушкараца и жена као пословних лидера, али родна неравноправност остаје, а она утиче на родну разноликост на самом врху. Ако компаније желе стварно решити проблем различитости у виду родне неравноправности у управном одбору, и ако желимо да жене досегну високе позиције у организацијама у којима раде, оне се морају непристрасно вредновати на почетку и током каријере.

 

ИЗДВАЈАМО

Мотивисање запослених од стране најбољих менаџера

ШТА НУДЕ ПОСЛОДАВЦИ под ставком "Радни услови"

Како да човек постане РОБот