Фондација „Ана и Владе Дивац” је објавила „Приручник за запослене – усклађивање радног и породичног живота“. Приручник је намењен запосленима који желе да се упознају са својим правима и законским одредбама које им помажу да ускладе своје породичне и радне обавезе.

Приручник је израђен у оквиру пројекта „Једнаки – Ка успостављању родне равноправности усклађивањем радног и породичног живота запослених“ који реализује Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у партнерству са Фондацијом „Ана и Владе Дивац”. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Европске комисије из програма Европске уније „Права, једнакост и држављанство (2014-2020)“.

Аутор приручника је др Бојан Урдаревић, професор радног права на Правном факултету у Крагујевцу и миритељ при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова.

Публикацију „Приручник за запослене – усклађивање радног и породичног живота“ можете да погледате на http://jednaki.com/Prirucnik%20za%20zaposlene.pdf

У припреми је и „Приручник за послодавце – усклађивање радног и породичног живота“, који ће бити намењен усавршавању послодаваца у области радног права и информисању о олакшицама које су им законом омогућене при запошљавању жена и рањивих група.

(Извор: odgovornoposlovanje.rs и Координационо тело)


Прочитајте и ово: ИЗБОР НАЈБОЉИХ ИЗ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ Критеријуми за избор, проглашење и доделу признања и награда