Пише: Ирена Дрча

У овом тексту желим да укажем на недостатак Централног регистра обавезног социјалног осигурања (Цросо) који ствара правну несигурност за запослене.

Ради се о ситуацији када је лице већ запослено код једног послодавца са непуним радним временом па заснује радни однос са другим послодавцем,који приликом пријаве (попуњавања електронског М - обрасца) на обавезно социјално осигурање, у пољу „Запослен код више послодаваца“, изабере опцију "не" уместо опције „да.

Које су последице ове грешке?

Грешка може (мада врло ретко) настати пропустом осигураника – запосленог да обавести новог послодавца да је већ у радном односу са непуним радним временом, што му је иначе дужност. Он претходно мора бити упозорен на све последице које проистичу из овог његовог избора.

Чешће до грешке долази услед превида тј. пропуста запосленог који је овлашћен за унос података иако му је позната чињеница да је запослени већ у радном односу са непуним радним временом код другог послодавца. Последица оваквог поступања јесте програмска одјава осигураника са претходног осигурања (код првог послодавца).

Том приликом Цросо аутоматски обавештава првог послодавца да је дошло до програмске одјаве са обавезног осигурања, при чему се не наводи име и презиме конкретног запосленог већ само његов јмбг. Обавештење гласи: „Обавештавамо Вас да је за осигураника са ЈМБГ *** на ПИБ-у *** извршена програмска одјава.“.

Ово ствара правну несигурност и представља велики недостатак Цросо, посебно ако се има у виду да на званичном сајту наведеног регистра стоји да је одговоран за сигурност унетих података.

Да ли се грешка могла спречити и како?

Неспорно је да је програмској одјави претходила људска грешка. И поред те чињенице овакав недостатак (мана) софтверског решења не може се оправдати. Грешке као што је ова могле су се предвидети, самим тим и спречити.

Познато је да систем може да пријави грешку приликом прекорачења законског максимума броја радних сати недељно. Уколико је нови послодавац приликом пријаве у делу „запослен код више послодаваца“ чекирао опцију „да“, систем ће приликом снимања пријаве сабрати радне сате код оба послодавца и извршити контролу како укупан збир радних сати не би прешао законски максимум. У случају прекорачења законског максимума систем ће пријавити грешку.

Зашто онда систем не би пријавио грешку и приликом пропуста да се чекира опција „да“ у случају када запослени ради код више послодаваца с обзиром да је тај податак већ „познат“ систему?

Зашто систем аутоматски не би попунио то поље и закључао га за мењање када утврди да за осигураника већ постоји пријава на осигурање?

Зашто не би кориснику напоменуо да ће погрешно чекирање утицати на процес пријаве/одјаве на осигурање?

Зашто не постоји повратна верификација од стране првог послодавца?

Све наведено би представљало једну сигурносну проверу и контролу која би обезбедила поузданије коришћење система, његову заштиту и спречила последице које изазива људски фактор.


Отклањање грешке

Када до грешке дође, отежавајућа околност јесте та да је није лако исправити. Зашто? Због тога што су пријаве оба послодавца активне.

Други послодавац (онај који је направио грешку) не може накнадно да чекира да запослени ради код више послодаваца, нити може да одради промену у том делу. Његова пријава је активна.

Први послодавац (онај коме су одјавили запосленог) не може баш ништа да уради јер је његова првобитна пријава такође активна, нити може да одјави запосленог с обзиром да постоји програмска одјава са претходног осигурања.

Једини начин да се реши проблем јесте обраћање надлежној филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и обавештавање о програмској одјави, а која ће у складу са својим надлежностима предузети конкретне радње у циљу отклањања проблема и успостављања правне сигурности осигураника.

Цросо мане и правне заврзламе

Јасно је да нема савршеног система, нити софтвера. Цросо, као механизам ефикасне контроле наплате доприноса, јесте добро осмишљен и представља ефикасан систем размене података између кључних институција у систему социјалног осигурања али није савршен. Има доста простора за надоградњу.

Надам се да ће његови недостаци, који су били предмет овог текста (а и они који нису), бити предмет неке будуће ревизије. Овакве мане стварају правне заврзламе а то никако није добро за правну сигурност корисника и њихова садашња и будућа права унутар система обавезног социјалног осигурања.

 

img 1 1643752499199

Ирена Дрча

Дипломирани правник са значајним искуством у области радних односа, пензијског и инвалидског осигурања и области образовања и васпитања, стеченог радом у приватном и јавном сектору, као и породичној адвокатској канцеларији. Писац у срцу и души и пре свега будем Човек. То је једини критеријум по коме дели људе.

Велики борац и никада не одустаје. Храбра и достојанствена. Борац за људска права и правду. Педантна, организована, одговорна, систематична. Креативна. Искрена. Љубитељ природе и баштованства. Заљубљеник у уметност и књижевност. Породично испуњена жена и мајка.