БЕЗ ШИФРЕ БОЛЕСТИ НЕМА ПЛАТЕ: Прописи измењени, али установе нису ускладиле поступке, јер подаци нису електронски повезани. ОД чега запослени болује не би требало да зна његов послодавац, уколико радник то не жели.

Довољно је да у рубрици где се уписује дијагноза, једноставно стоји - болест, повреда на раду, нега детета или професионална болест. На тај начин се, кажу надлежни, штите подаци о личности, а за службе на његовом радном месту довољно је да буду само обавештене о одсуству и ништа више.

Ова новина уведена је изменама прописа у области здравственог осигурања. Међутим, већина београдских домова здравља и даље ради по старим прописима.

- Средином августа допис Министарства здравља стигао је у нашу установу, али до сада га нисмо применили. Док се не ускладе сви образци, радимо по старом - кажу у Дому здравља "Вождовац".

С друге стране, здравствене установе које су почеле да исписују дознаке по новом, осигураницима стварају проблем. Наиме, када радник папир донесе у фирму, а службеник га даље пошаље Фонду, оданде га, због непотпуних података, врате у фирму, а послодавац осигуранику да га допуни у дому здравља. Запослени поново мора да оде код изабраног лекара по шифру, јер без ње неће добити накнаду зараде за време боловања. Тако, иако болестан, мора два пута код доктора.

Проблем је, како је објаснио Милан Мариновић, повереник за информације од јавног значаја, у неусаглашености података и једини начин је да се проблем реши је да се прописи између медицинских установа и РФЗО ускладе.

- То би могло да се реши електронском разменом информација између Фонда и домова здравља, при чему нико други неће учествовати у тој комуникацији - објашњава повереник. - Изабрани лекар би тада могао да испише шифру болести. Такође требало би да у обрасцу попуни и рубрику о проценту накнаде коју ће осигураник примити, као и период исплате.

ТАЈНА И СИНДИКАЛНА ПРИПАДНОСТ

Мариновић наводи да је шифра болести задирање у приватност запосленог и да тај податак не би требало да стоји у дознакама.

У Републичком фонду за здравствено осигурање објашњавају да њихове филијале нису у могућности да контролишу обрачун накнаде зараде за време боловања. По Закону о здравственом осигурању, у матичну евиденцију уноси се и податак о дијагнози болести или повреде, јер постоји техничка немогућност обрачуна без овог податка. 

- Право на накнаду зараде коју исплаћује РФЗО осигураник може остварити само на тај начин - кажу у Фонду. - Планирано је увођење електронске комуникације између изабраног лекара и РФЗО, односно повезивање РФЗО и ИЗИС-а, али до имплементације наведеног решења и обезбеђивања техничких могућности неопходно је достављање дознаке у оригиналу, односно у папирној форми са наведеном дијагнозом.

МЕЂУ подацима који су тајни по Закону о заштити података о личности су, између осталих и политичко уверење, сексуална оријентација, верска припадност, али и синдикална опредељеност.

ДОЗНАКА НЕ МОЖЕ БЕЗ ДИЈАГНОЗЕ

У РФЗО наглашавају да је било појединачних примедаба на немогућност остваривања права и исте су решене тако што се осигураник поново упућивао на изабраног лекара. Како би се спречило враћање документације, Фонд је доставио упутства филијалама и здравственим установама о неопходним подацима на дознаци, односно неопходности да се до обезбеђивања техничких могућности и повезивања, податак о дијагнози обавезно уноси на дознаку.