Послодавци су дужни да запослене осигурају од повреда на раду и професионалних обољења због накнаде штете. Послодавац има обавезу да раднике осигура од смрти услед несрећног случаја и трајног губитка радне способности, односно инвалидитета. Ако нисте сигурни да ли вас је послодавац осигурао, ту информацију можете и морате да добијете од правника фабрике или компаније у којој сте запослени, на одређено или неодређено време.

Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015) налаже послодавцима да су дужни да запослене осигурају од повреда на раду и професионалних обољења због накнаде штете.

Опширније...