НЕКИМА СЕ УКИДАЈУ ПЕНАЛИ ЗБОГ ПРЕВРЕМЕНЕ ПЕНЗИЈЕ?

 Шта доносе нове измене закона о ПИО

Само радницима који су по сили закона морали да се пензионишу пре 65. године, јер су због стечаја или реструктурирања фирме морали да превремено заврше радни век, новим изменама закона о ПИО биће укинути пенали и добијаће пуну старосну пензију, док ће осталима та "казна" остати трајна.

То је најважнија измена у Нацрту овог документа у коме нема ни назнака да би пенали за све остале категорије превремено пензионисаних могли да буду привремена мера односно да важе само до регуларне старосне границе, што је био захтев једног дела јавности међу којима су и синдикати.

Да ли ће након јавне расправе, која траје до 2. априла, предлагач променити мишљење о овом проблему, за сада је неизвесно али оно што је извесно то је да нема ни наговештаја померања и пооштравања старосне границе за одлазак у пензију након навршених 65 година живота ни за мушкарце ни за жене. Тиме је стављена тачка на спекулације које су биле последњих месеци да ћемо због неодрживости пензијског система још старији морати да завршимо радни век.

То практично значи да неће бити значајнијих измена важећег Закона о ПИО, изузев у делу који се односи на раднике који су по сили закона морали да се пензионишу пре 65. године. Њима ће сада уместо уредбом право на пуну старосну пензију бити регулисано законом и то на основу уговора који су раније потписали са владом.

Другим речима, они ће законом стећи право на укидање пенала за одлазак у пензију пре 65 године јер је реч о радницима који су противно својој вољи морали да се пензионишу због чињенице да су им фирме отишле у стечај или у реструктурирање, а они су до пензије имали још две, односно пет година.

Према сазнањима "Блица" ове промене су инициране зато што је реч је о особама које су прихватиле програм Владе Србије за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, али су због измена закона из 2014. године, уместо старосне, оствариле право на превремену старосну пензију са трајним умањењем износа ове пензије.

-У међувремену, био је усвојен Закон о ПИО којим је уведено да ће онима који стекну само године стажа као услов за пензију, али не и године старости, принадлежности бити умањиване. То значи исплату умањене пензије за сваки месец који фали до испуњења старосне границе за пензионисање. Одлуком Владе Србије из марта 2016. године овој групи пензионера је до 1. октобра исплаћивана пуна пензија, а проблем је настао када је техничка влада тај закључак укинула. Овим изменама та неправда се исправља па ће ови пензионери добијати пуну, а не умањену пензију - наводи наш саговорник из Немањине 11.

Измене и у вези са породичном пензијом

Поред ових измена предвиђено је и да сви корисници породичне пензије убудуће буду у равноправном положају, тако што се после смрти пензионера она неће одређивати од превремене старосне пензије већ од старосне или инвалидске која би осигуранику припадала у часу смрти. Истовремено део који се односи на статус особа у ванбрачним заједницама и стицање права породичне пензије није промењен односно њено постојање ће се утврђивати у ванпарничном поступку.

Због проблема који су евидентирани у пракси а везана су за злоупотребе око исплате пензија након смрти корисника, када неко уместо њега наставља да подиже, законом су дефинисани и механизми како да се ово спречи и врати већ уплаћени новац.

Аутор: Слађана Вукашиновић 26.03.2021. 09:05

Извор: Блиц

 

ИЗДВАЈАМО

Нови услови за старосну и превремену пензију

Пензијски системи у земљама Европе

„HR“ МЕНАЏЕР ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ МОБЕР