Захваљујући ангажовању „Политике” и вашим новинарима у вези са истраживањем и аналитичким постављањем проблема, а у последње време посебно гђи Ј. Петровић Стојановић, покренут је низ питања, од указивања на мотиве зашто се старосни пензионери боре за допуну свог кућног буџета допунским радом, допунским уплатама доприноса фонду, а све у циљу да повећају износ своје пензије.
Опширније...