Заједнички интереси на изградњи, одржавању и унапређењу професионалног и партнерског односа из менаџмента људских ресурса, решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација и заједница, довели су до тога да

КОМОРА МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ
и
ВИТА ИНСТИТУТ (VITA INSTITUT)

потписују МЕМОРАНДУМ О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

Потписници су се споразумели да сарађују у унапређењу и развоју менаџмента/управљања људским ресурсима, подизању свести о значају квалитетног, поштеног, праведног, етичког односа између послодавца и запослених, општем унапређењу квалитета радних односа. Потписници су се такође договорили да омогуће, подрже и одржавање

АКАДЕМИЈЕ ЗА БРЕНДИРАЊЕ ПОСЛОДАВЦА
за све заинтересоване кандидате и организације из Србије.

Посвећени клијентима да стекну предности вишег нивоа знања и искуства у задржавању, ангажовању запослених и разумевању различитости на радном месту, Академија за брендирање послодавца, ВИТА ИНСТИТУТ у сарадњи са Комором менаџера људских ресурса Србије, нуди јединствен приступ, комбинујући радионице и сесије менторства / подучавања, за извршне директоре компанија или за стручњаке из области менаџмента људских ресурса.
Кроз вођени процес, тим стручњака ће подржати сектор за људске ресурсе (или директно извршног директора) да прилагоди постојеће политике или уведе нове које одговарају потребама компаније.
Главни циљ програма и обуке је да омогући компанијама да изграде интерне компетенције и стручност потребну за решавање главних проблема брендирања послодаваца и људских ресурса и као резултат примене нових политика и процедура у компанијама са циљем привлачења, мотивисања запослених и задржавања талената.

ВИТА ИНСТИТУТ за образовање, менаџмент, консалтинг и коучинг - је професионални институт усмерен на организациони развој и развој људи, лидерство и организациону културу компанија.
Власница ВИТА ИНСТИТУТ-а за образовање, менаџерско саветовање и коучинг је Христина Лозаноска, експерт из менаџмента људских ресурса и извршни тренер. Христина је оснивач Македонског удружења за људске ресурсе и председник од 2012-2018. Огромно организационо и руководеће искуство из управљања људским ресурсима Христини је омогућило да, као власница ВИТА института, буде кључни саветник у успостављању система менаџмента људским ресурсима у великим компанијама, као и извршни тренер за развој менаџера и лидера.

ВИТА ИНСТИТУТ се налази у центру Скопља, Македонија, тим института чине доказани стручњаци и сертификовани тренери из области менаџмента људских ресурса, као и подједнако успешне партнерске организације. Главни циљ ВИТА-е је пружање пуне професионалне подршке компанијама у изградњи њихових капацитета успостављањем система управљања људским ресурсима, као и развојем лидерства у компанијама и стварањем организационе културе.

baner vita