Уверени у заједничке интересе на изградњи, одржавању и унапређењу професионалног и партнерског односа из менаџмента људских ресурса за решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација и заједница, КОМОРА МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ, и ГРЧКО СРПСКИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР потписали су споразума о сарадњи у унапређењу и развоју менаџмента/управљања људским ресурсима, подизању свести о значају квалитетног, поштеног, праведног, етичког односа између послодавца и запослених, општем унапређењу квалитета радних односа, као и другим пословима од обостраног интереса.


Прочитајте и ово: ДОБРОДОШЛИ У КОМОРУ

Категорије чланства у Комори менаџера људских ресурса Србије