Директор Коморе менаџера људских ресурса Србије др Срећко Стаменковић и директор Уговорне регионалне привредне коморе Пирот др Драган Костић разговарали су о сарадњи и заједничким интересима на изградњи, одржавању и унапређењу професионалног и партнерског односа из менаџмента људских ресурса за решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација и заједнице у целини.

Саговорници су се усагласили да постоји потреба за сарадњом у унапређењу и развоју менаџмента/управљања људским ресурсима, подизању свести о значају квалитетног, поштеног, праведног, етичког односа између послодавца и запослених, општем унапређењу квалитета радних односа, као и другим пословима од обостраног интереса а све у циљу развоја што бољих услова и успостављању стандарда високих квалитета за пословање у Србији.

Саговорници су потписали и МЕМОРАНДУМ О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ са којим су се споразумели да сарађују у:

  1. увећању и развоју потенцијала Комора;
  2. развоју потенцијала чланова/чланица Комора, клијената и сарадника;
  3. Стручној помоћи у обуци за стручно обављање послова из менаџмента људских ресурса;
  4. Едукације, тренинга, стручног усавршавања из области управљања људима, менаџмента, по захтеву и потребама организација ради омогућавања услова за даљи развој и успешније пословање.