Данас, ако се сагледа пословно окружење, лако се може доћи до закључка да као никада пре функција, позиција менаџера за људске ресурсе, није била важнија за пословање организације. Велики број здравствених, социјалних, економских, и политичких фактора који обједињени делују на пословање организација у Србији, чине да би менаџмент људских ресурса треба да буде много важнија, ако не и најважнија, функција у организацији. Због свега тога, такође, данашњи менаџери људских ресурса морају да се ставе у први план и да се остваре, то јест покажу и докажу као равноправни стратешки партнер.

Да ли ће до тога доћи и да ли ће стручњаци за људске ресурсе прихватити водећу улогу, зависи само од њих и њиховог става према себи па онда према радном окружењу.

Да бисмо помогли организацијама у којима радимо, запосленима са којима радимо у постизању њихових циљева морамо и себи да помогнемо. Како?

Да будемо информисани и едуковани, да помогнемо организацијама и запосленима на прави начин како би остварили своје циљеве, да својим деловањем упознамо ширу јавност о принципима и праксама које помажу професији. Да позитивно утичемо на праксу запошљавања. Да подстакнемо професионално одлучивање и одговорност. Да помогнемо јачању друштвене одговорности. Да се придржавамо највиших стандарда етичког и професионалног понашања. Да се мери ефикасност људских ресурса у доприносу или постизању организацијских циљева а не пристрасност. Да се придржавамо закона. Да радимо у складу са вредностима професије. Да тежимо постизању највишег нивоа услуге, перформанси и друштвене одговорности. Да уважавамо запослене као људе. Да будемо лидери и узор како се постижу и одржавају највиши стандарди етичког понашања. Да будемо заједно, да подржимо и штитимо једни друге!


Прочитајте и ово: ЦИЉЕВИ КОМОРЕ, ЗАШТО СМО ЗАЈЕДНО, ШТА ЗАЈЕДНО МОЖЕМО ДА УРАДИМО?

Комора менаџера људских ресурса Србије је независна и професионална организација менаџера људских ресурса и других лица која раде послове из области менаџмента људских ресурса и/или радних односа односно управљања људским ресурсима основана ради остваривања следећих циљева:

1. утврђује професионална права и дужности и етичке норме понашања чланова у обављању послова менаџмента/управљања људским ресурсима и/или радних односа

2. унапређује и обезбеђује стручно усавршавање чланова

3. даје иницијативе за измене прописа у области радних односа и/или менаџмента људских ресурса

4. …

5. …