Комора менаџера људских ресурса Србије, на основу Правилника о избору најбољих људи из области менаџмента људским ресурсима и Одлуке комисије за избор најбољих у Србији за 2021 годину, а на основу предлога стручњака из менаџмента људских ресурса, донели су одлуку о додели годишње награде НАЈБОЉИ У СРБИЈИ у категорији БУДУЋИ ЛИДЕР ИЗ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА госпођи Софији Ђорђевић. 

Докторанд Софија Ђорђевић  од 2019.године када је усвојен Закон о дуалном образовању, са циљем да се да унапреди организација рада, обезбеди кбалитетан кадар и задрже запослени који поседују и показују велики потенцијал за раст је била и остала посвећена имплементацији истог, препознајући значај програма. Оно што је постигнуто је да је велики број људи нашло запослење, организација је обезбедила одличне кадрове, а свеукупан резултат је био динамичан раст и остварење постављених циљева. 

У раду са људима фокусира се на стицање знања и формирање шире слике о функционисању компаније, као и лични раст и развој вештина код запослених, како би били спремни да унапређују и развијају компанију још више.

Људи су камен темељац свих развоја, а организација која обезбеди, задржи и има задовољне раднике поседује кључ успеха за одлично пословање. Комора менаџера људских ресурса Србије препознаје госпођу Ђорђевић као будућег лидера и награђује је за изузетан допринос у области која је свеобухватна, а заправо врло проста, право на рад, развој, како организације тако и људи.

Овом наградом Комора жели да покаже колико вреднује такав рад и таква дела. Будите доследни лидер а ми ћемо увек наглашавати Вашу иновативност, достигнућа и резултате.

Срдачан поздрав и желимо све најбоље у даљем животу и раду

Комора менаџера људских ресурса Србије