Награда „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ у категорији НАЈБОЉИ ОДГОВОР НА ПАНДЕМИЈУ КОВИД 19, је отворена у част појединаца, тимова и организација који су протеклих месеци у 2020 години храбро (стручно и пре свега људски) радили на томе да запослени буду пре свега здрави, затим информисани и да остану радно ангажовани.

У 2020 – години изазова, како за пословну заједницу, тако и за читаво наше друштво, „dm drogerie markt Srbija“ као компанија, показала је да се може пословати стабилно и у непредвиђеним околностима и да се брзо и адекватно реагује на све изазове. Менаџмент компаније, на отежане услове пословања је одговорио великом одговорношћу и захвалношћу према запосленима, који су показали изузетну пожртвованост и преданост у ванредним околностима. Из дана у дан прилагођавали су се измењеним условима рада и успели да, уз све примењене мере, dm drogerie markt Srbija одржи безбедним места за боравак како запослених, тако и купаца.

Комора менаџера људских ресурса Србије честита компанији, „dm drogerie markt Srbija“ за сав уложен напор, знање, способности при управљању људима, достојанству и поштовању запослених, нарочито када су ванредне околности пословања као што су биле у 2020. години.