Према неким проценама у Србији, 50.000 запослених не прима зараду, а преко две трећине прима зараду са закашњењем. Две трећине запослених прима зараду која је мања од просечне, а 350.000 запослених прима минималну зараду. Половина запослених не може себи приуштити минималну потрошачку корпу, а 86% запослених нема довољно за просечну потрошачку корпу.

Жене зарађују мање од мушкараца у већини сектора, зарађују мање и високообразоване и оне без квалификација, у приватном и у јавном сектору. Запослени на основу уговора о раду на одређено време, као и радно ангажовани на основу уговора о обављању привремених и повремених послова, имају значајно ниже зараде, односно накнаде за рад, него запослени на основу уговора о раду на неодређено време.

Опширније...

Компаније у Европи суочиће се са пет изазова у блиској будућности:

  1. управљање талентом
  2. управљање демографским променама
  3. постати учећа организација
  4. управљање балансом рад-живот
  5. управљање културном трансформацијом

Компаније које буду у ситуацији да одговоре овим изазовима моћи ће да одрже конкурентску предност. Шта би требало предузети да би се предупредили ови изазови дошло се истраживањем у којем је учествовало 1355 директора из 27 Европских земаља. Они су разменили мишљења о 17 тема из менаџмента људских ресурса, али се такође овим истраживањем обухватило и више од 100 руководиоца средњег нивоа.

Опширније...

Уредбом о вредновању радне успешности државних службеника прописано да оцењивање 20.000 чиновника траје до краја године, а најбољима и повишица од 40 одсто.

Приступачност, смиреност, љубазност, отвореност, посвећеност, истрајност, предузимљивост, објективност – неке су од особина које треба да красе државне чиновнике и њихове шефове. Оне ће бити један од критеријума при оцењивању, 20.000 државних службеника, које је почело овог месеца и трајаће до краја године.

Опширније...