У 2021. години потребна је контрола раста пензија и плата, а оправдано би било потпуно замрзавање зарада у јавном сектору, навео је Фискални савет, преноси Бета.

У извештају „Ефекти здравствене кризе на фискална и економска кретања у 2020.“ и препоруке за фискалну политику у 2021. години, Фискални савет је навео да „држава нема више толико расположивих ресурса за снажну интервенцију јер се нерационално задужила за више од 600 милиона евра због исплате 100 евра пунолетним грађанима”.

„У таквим околностима дефицит државе износиће рекордних седам одсто бруто домаћег производа (БДП), а јавни дуг на крају године биће преко 60 одсто БДП-а”, навео је Фискални савет.

Додаје се да је раст јавног дуга последица пре свега неумереног повећања плата у јавном сектору од скоро десет одсто са којим се ушло у 2020. годину.

Толики раст плата би, према оцени Фискалног савета, био превелик и да је остварен план раста БДП-а од четири одсто у овој години.

Због тога је у 2021. години неопходно свести дефицит на око два одсто БДП да би се зауставио раст јавног дуга.

Осим тога, како је наведено, треба повећати издвајања за градњу инфраструктуре и здравство.

„Процењује се да ће пад БДП у 2020. години бит око три одсто, али ако се у другој половини године ограничи кретање грађана пад би могао да износи око пет одсто”, оценио је Фискални савет.

(Извор: Политика)


Прочитајте и ово: Не играјте се са послом и чувајте га!