Начини на које Национална служба за запошљавање подржава послодавце и помаже у решавању њихових проблема су:

1. Посредовање у запошљавању:

Национална служба за запошљавање послодавцима обезбеђује правовремено информисање о законској регулативи у области рада и запошљавања, актуелним програмима и мерама активне политике запошљавања који укључују програме финансијске подршке приликом запошљавања лица са евиденције Националне службе.

Опширније...

У 2021. години потребна је контрола раста пензија и плата, а оправдано би било потпуно замрзавање зарада у јавном сектору, навео је Фискални савет, преноси Бета.

У извештају „Ефекти здравствене кризе на фискална и економска кретања у 2020.“ и препоруке за фискалну политику у 2021. години, Фискални савет је навео да „држава нема више толико расположивих ресурса за снажну интервенцију јер се нерационално задужила за више од 600 милиона евра због исплате 100 евра пунолетним грађанима”.

Опширније...

Србија је после 28 година добила нови шифарник занимања. примењује се од 01.01.2019. године. Циљ издавача је био да се упознамо са значењем појма занимање, који долази из света рада, и појмом квалификација, који долази из света образовања, као и са областима у којима се ти термини најчешће користе. Занимање и квалификација су два најважнија лична обележја, нарочито кад је у питању радно активно становништво. У називима занимања свакодневно се срећемо са страним терминима који се користе неселективно, али и са онима који су се код нас одомаћили: квалификација, компетенција, дескриптор, евалуација, валидација, исход учења, сертификација, акредитација, курикулум, модул образовног програма итд. Стога се свакодневно јављају недоумице и непрецизности када у некој административној процедури треба одговорити на питања о занимању, образовном профилу, врсти и нивоу стручне спреме, професији, квалификацији и слично.

Опширније...