Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања покренуло је апликацију „Е-водич о правима запослених“ у време епидемије вируса COVID -19, у циљу боље заштите и остваривања права свих запослених грађана у Републици Србији у складу са одредбама Закона о раду.

Министар Ђорђевић истакао је да се рад Министарства базира на подједнакој бризи о свим грађанима и остваривању њихових права која им по закону припадају.

Опширније...

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Допуну акта о процени ризика за сва радна места, ради заштите здравља запослених и свих лица са којима свакодневно сарађујемо.

Након престанка ванредног стања пред свима нама су нове обавезе за доследну примену превентивних мера безбедности и здравља на раду, како би спречили ширење COVID-19.

Опширније...

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања покренуло је апликацију „Е-водич о правима запослених“ у време епидемије вируса COVID -19, у циљу боље заштите и остваривања права свих запослених грађана у Републици Србији у складу са одредбама Закона о раду.

Министар Ђорђевић истакао је да се рад Министарства базира на подједнакој бризи о свим грађанима и остваривању њихових права која им по закону припадају.

Опширније...