Влада усвојила акциони план: седам милијарди динара за нова радна места, познато ко ће бити обухваћен пројектом.

Влада Србије усвојила је Акциони план за спровођење стратегије запошљавања од 2021. до 2023. године по коме је предвиђено да се за различите пројекте и активности ове године издвоји нешто више од седам милијарди динара како би се повећала упосленост радно способног становништва.

Према сазнањима медија, ти пројекти биће реализовани кроз програме Министарства рада, спорта и омладине, привреде, просвете, али и локалних самоуправа и Националне службе за запошљавање, у чијим буџетима су за њих дефинисана и средства.

Циљ је да се обезбеди раст запослености кроз међусекторске мере и подизање знања како би се унапредила понуда и потражња за радним ангажовањем, унапреди положај незапослених особа на тржишту рада и истовремено створи институционални оквир за политику запошљавања. Посебан фокус у тим програмима везан је за унапређење положаја жена, младих, особа са инвалидитетом, корисника новчане социјалне помоћи, као и Рома јер они, по процени, имају неповољан положај на тржишту рада. Поред тога, обезбеђен је новац за посебне пројекте преквалификације незапослених и то за дефицитарне ИТ стручњаке.

Све те активности дефинисала је Радна група, коју је 20. јуна 2020. године формирало Министарство рада, која је урадила и Стратегију запошљавања за период од 2021. до 2026. године. Акциони план је конкретизација мера за које је у оквиру различитих министарстава и институција, предвиђен и новац за реализацију. По том документу Министарство рада ове године за пројекат подстицања запошљавања особа са инвалидитетом обезбедиће 550 милиона динара а из његове касе платиће се и 150 милиона за ИТ преквалификацију. Истовремено у финансијском плану НСЗ за 2021. годину је опредељено 5,2 милијарде динара за мере активне политике запошљавања док ће локалне самоуправе за исти програм обезбедити још 900 милиона.

И Министарство спорта ће из својих фондова обезбедити 100 милиона динара за пројекте везане за запошљавање младих док је Министарство просвете планирало 14,8 милиона за унапређење квалитета образовања и још 10 милиона за промоцију дуалног образовања. С друге стране Министарство привреде је у оквиру подршке развоју предузетништва обезбедило још 200 милиона динара.

Извор из Немањине 11 наводи да је циљ овако дефинисаних мера значајно смањење незапослених људи али и унапређење квалитетне запослености.

- Овом послу Влада је приступила изузетно озбиљно због чега је и формирана радна група у којој су представници различитих министарстава и институција али и синдиката, послодаваца и неких међународних организација попут ГИЗ а. Све утврђене активности али и финансијска средства потребна за њихову реализацију су сада обједињена и тачно се зна шта и колико кошта. Посебно је значајно што су за категорије незапослених из најугроженијих група, попут Рома, жена, инвалида, издвојена посебна средства - објашњава саговорник медија.

Он додаје да су ови подстицаји предвиђени и за наредне две године.

- За неке активности и 2022. и 2023. години је предвиђен и већи новац а Радна група ће анализом утврдити како се планиране мере реализују. Треба да напоменем да је за програме НСЗ предвиђено и додатних 53 милиона динара из ИПА фондова. Другим речима држава оваквом организацијом жели да кроз различите пројекте у наредном периоду додатно смањи незапосленост која на крају 2020. године је била око 10 одсто. Крајем 2023. године ће се урадити још један Акциони план, који ће предвидети активности и новац до 2026. године - каже извор.

Из Владе Србије је потврђено да је усвојен Акциони план за спровођење запошљавања до 2023. године.

- Поред 7,2 милијарде динара које су предвиђене за ову годину у току су преговори и за обезбеђивање додатних средстава за реализацију планираних мера из међународних извора финансирања, кроз донације, ИПА пројекте и друге могућности - кажу у Влади.

Ево колико се новца издваја за запошљавање:

Министарство рада

- 550 милиона за особе са инвалидитетом и 150 милиона за ИТ преквалификацију;

НСЗ

- 5,2 милијарде за мере активне политике запошљавања;

Локалне самоуправе

- 900 милиона;

Министарство спорта

- 100 милиона за пројекте запошљавања младих;

Министарство просвете

- 14,8 милиона за унапређење образовања и 10 милиона за промоцију дуалног образовања;

Министарство привреде

- 200 милиона за развој предузетништва;

 

Извор: Србија Данас

 

ИЗДВАЈАМО

Влада усвојила Стратегију запошљавања 2021-2026

Покренут „Е-водич о правима запослених“

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести