Резултат рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова је дуплиран је у односу на прошлу годину а ако упоредимо резултат са претходним годинама онда је многоструко већи, на пример однос 2010. и 2019. је 1 према 10 тј, 2019. је десет пута већи од 2010. године.

Проширење надлежности Агенције изменама закона, као и доношење Етичког кодекса миритеља и арбитара су имали директан утицај на овакав резултат рада.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић, истиче да је већина радних спорова решена на обострано задовољство - и послодавца и и запослених.

До сада је решено и 11 колективних спорова, од којих се шест односило на примену и закључивање колективног уговора, три на остваривање права на утврђивање репрезентативности синдиката и два на штрајк, а да је у току још 15 поступака.

Од оснивања до данас решавана су 2.194 поступка, од којих су 32 била колективна, а остали су били индивидуални. Од 2.123 предлога индивидуалних, 2.098 су се односили на материјалне спорове, шест поводом отказа, 15 за мобинг. Мериторно је решено 1.796, од чега се 946 односило на исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла, 679 на исплату плате и зараде, 77 на накнаду трошкова за израду у току рада и 12 за исплату јубиларне награде.


Прочитајте и ово: Обавештење о промени услова за пријаву за ИЗБОР НАЈБОЉИХ У СРБИЈИ ИЗ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА