9 питања и 9 одговора

1. Шта је организациона култура?

Организациона култура се дефинише као темељна уверења, претпоставке, вредности и начини интеракције које доприносе јединственом друштвеном и психолошком окружењу организације. Организациона култура укључује очекивања организације, искуства, филозофију, као и вредности које воде понашање чланова, а изражава се у самопоштовању чланова, унутрашњем раду, интеракцији са спољним светом и будућим очекивањима. Култура се заснива на заједничким ставовима, веровањима, обичајима и писаним и неписаним правилима која су се развијала током времена и сматрају се важећим.

Опширније...

Тимско учење је процес усклађивања, развоја способности тима да функционише као целина, да мисли и делује на нов синергијски начин, те да креира резултате које његови чланови истински желе.

Тимско учење је у ствари адаптација активног учења. Тимско учење је фокусирано на проналажењу солуција за проблеме у пословању, на тај начин што развија један отворени приступ постављању питања. Одрасли најбоље уче једни од других, промишљањем, испитивањем претпоставки, примањем повратне информације од тима и из својих резултата. Тимским учењем, способност учења групе постаје већа него способност учења било ког појединца у групи. Остварује се кроз дијалог и продуктивну дискусију, а резултира променом начина размишљања (омогућава двоструки круг учења).

Опширније...

Artificial intelligence (AI) refers broadly to a spectrum of technologies and research that aim to improve the cognitive capabilities of machines and software. The term “AI” is sometimes used interchangeably with terms such as “machine intelligence” and “cognitive computing.”

Опширније...