Пише: Сандра Петровић

Како доказати мобинг на суду - Адвокати саветују чувајте преписке и снимке

Јелена Николић је две године била запослена у једном државном предузећу када је почела да примећује прве знакове мобинга од свог надређеног. Грубе речи, омаловажавање и лоша атмосфера у радном окружењу се наставила, а будући да је мајка двоје деце, страх је био јачи те је неко време чекала промену.

Опширније...

Активно учење Наставна парадигма у којој је улога наставника више усмерена на стварање услова за учење, посредовање и усмеравање процеса учења, него на предавање наставног градива. Наставник подстиче дискусију, учење кроз решавање проблема, кооперативно учење, групне пројекте, кратке демонстрације као увод у разговор у учионици и сл. Избор техника и метода у реализацији активног учења је веома широк. Њихова заједничка карактеристика је да омогућавају активно учешће ученика у процесу који доживљавају као смислен, подстицајан и занимљив. У овакав доживљај су укључене интелектуална, емотивна и социјална димензија, те активно учење има квалитете холистичког учења. Код нас је овакав приступ настави развила група стручњака окупљена око проф. Ивана Ивића.

Опширније...

Компетенције запослених представљају једну од најважнијих области пословног управљања. С једне стране, оне утичу на пословне перформансе и успех на тржишту, док, с друге стране, оне утичу на лично задовољство запосленог радом у одређеној фирми.

Шта су то компетенције?

Опширније...