(Тражи се лице без занимања, предност имају она лица која су „без језика“, „са мало или имало мозга“, „са константном климајућом главом“, „одличним послушним способностима“, „са слабим или никаквим захтевним наступима“, „да немају потребе за одмором, пауза је непотребна, топли оброк сувишан, и ако је икако могуће да не траже новчану надокнаду за свој рад који је непрекидан и пошто неће имати кад да је троше онда не треба ни да је траже.

Од нас ће те добити динамично окружење које је турбулентно и променљиво, са искакањима у потребама па се од вас очекује да будете отпорни на стрес, дреку, вику, злостављање и да имате осмех на лицу)

Опширније...

Запошљавање је кључна активност људских ресурса. Сама успешност организације зависи од ефикасности функције запошљавања.

Потребе запошљавања организације повезане су са стратешким пословним планом. Потребе су исказане по броју, квалитету и специјализованим вештинама и талентима у свим областима деловања организације.

Опширније...

У данашњем пословном свету, сваки запослени има утицај да са својим оствареним перформансама, културом утиче на крајњи резултат пословања организације. Због тога је од кључног значаја да се запошљавање погрешног кандидата сведе на најмању могућу меру, и тиме могућност грешака током пословања да се сведе на минимум. Ипак, као што смо навели, најмања могућа мера казује нам да неки кандидати прођу и касније покажу да они нису то што смо очекивали. Врло често је то резултат неистинитих информација пружених путем радне биографије кандидата.

Опширније...