Ако менаџер за људске ресурсе не поседује одговарајуће квалитете које захтева та позиција, онда је прилично немогуће да буде ефективан и да одговори обавезама на послу. Успешан менаџер је онај који је ефективан у различитим улогама током обављања посла и који може мотивисати своје запослене и инспирисати својим примером и својим резултатима да буду најбољи. Различите улоге се огледају у захтеву или опису посла и најбоље се виде кроз регрутацију, обуку, консултовање, преговарање, администрацију, управљање, контролу, вредновање, организацију.

У наставку ћемо погледати листу од 10 квалитета које би требало да одликују успешног менаџера људских ресурса.

1. Знање и стручност у менаџменту људских ресурса
Успешан менаџер за људске ресурсе ће имати чврсту образовну базу у вези са функцијама управљања људским ресурсима. Поред тога што има диплому и завршене постдипломске студије у виду мастера (магистратуре), менаџер за људске ресурсе мора показати спремност да остане у току са најновијим трендовима, најбољим праксама и етиком у својој професији, што захтева доследност, посвећеност и дисциплину. Само са таквом експертизом и знањем он ће моћи да се избори са свакодневним изазовима који се јављају у било којој организацији.

2. Вештина презентовања/презентације
Одличан презентер је појединац који може да привуче и очува пажњу своје публике, одржи свој наступ, и да на позитиван и ефикасан начин пренесе поруку. Ефикасност се највише огледа у показивању живости наступа и занимљивости. Вештине презентације су посебно важне за менаџера људских ресурса, јер морају водити обуку за нове запослене и представити широк спектар информација менаџменту на свим нивоима. Писани материјали за презентацију морају бити правилно (граматички, интерпункцијски) и ефективно написани, да се њима преноси сажета порука и да се одржи потребна пажња читаоца.

3. Способност обављања више послова у исто време
У просечном радном дану, менаџер за људске ресурсе мора да обради жалбу запосленог, одговори на питање о породиљском одсуству, а затим развије ефикасну стратегију регрутовања за попуњавање позиције која је дефицитарна, и да одговори на још много питања која му стижу и од горе и од доле. Свако од запослених има неки проблем и наравно да жели да га реши. Потребе и приоритети запослених и предузећа се стално мењају и развијају. Морате бити у стању да решавате проблеме истовремено или један за другим убрзано.

4. Будите у стању да се носите са не законитим или скоро не законитим радњама то јест да се суочите са “сивом зоном”
Као менаџер за људске ресурсе, изненадићете се бројем питања на које ће те бити замољени да дате одговор а која спадају у “сиву зону”. Да ли је то и то - узнемиравање? Да ли је то била дискриминација? Како дефинишете конфликт у раду? Колико времена проведеног на боловању је разумно за организацију? Да ли је та врста боловања прихватљива? Да ли је одређена норма „нормална“ да се достигне? Колико је прековременог прихватљиво? Рад празником и плаћање? Трећа смена и одмор после треће смене? Од менаџера за људске ресурсе се често захтева да доносе одлуке о “најбољој доступној” (читај: непотпуној) информацији, и морају поседовати мудрост да знају како поступити, када и од кога потражити савет, помоћ, информацију да би били спремни да на прави начин одговоре у датим ситуацијама.

5. Етика – велика етичност у послу
Менаџери за људске ресурсе су огледало, и то велико попут билборда за фирму у којој раде. Рад са људима, политика организације, остварење циљева што личних што организационих, захтева приличну умешност да би се одржао прихватљив баланс и да све то буде фер, поштено, праведно, морално то јест етично. Да напоменемо да управљање на правилан начин информацијама такође захтева и јаку етику пословања. Да бисте ефикасно обављали свој посао, морате стећи поверење запослених и менаџера. Дискреција и поштење су две кључне компоненте сваког успешног менаџера.

6. Вештина комуникације
Кључна вештина за све менаџере људских ресурса ако желе да буду успешни. Морају имати одличну, не добру него одличну, способност комуницирања како са послодавцем тако и са запосленима . Писмене и усмене комуникационе вештине морају бити јасне , концизне и делотворне за појединце на свим нивоима организације. Ефективна комуникација понекад укључује преговоре . Када дође до конфликта или сукоба између сарадника или руководства и запослених, менаџер за људске ресурсе мора да помогне обема странама у проналажењу решења и златне средине, тако да се може постићи компромис.

7. Способности руковођења
Као директор за људске ресурсе, ви сте лидер. Морате бити на челу свих ваших запослених; међутим, кад сте на врху онда више нема неког упутства како напред и како даље, такође нема некога са киме би сте се мерили. Ако је ваша организација прва која покушава нешто ново у вашој индустрији, то ће бити тешко, и постојаће одређени ризик. Међутим, то је такође и шанса која се не сме испустити.

8. Способност мотивисања других
Једина ефективна радна снага је мотивисана . Морате разумети шта мотивише и не мотивише ваше запослене . Мотивација се не односи само на понуду подстицаја - ради се о стварању одрживих разлога за одржавање квалитета рада и подстицање веровања запослених у циљеве организације и њихов тим. Посебно морате бити у стању да успешно мотивишете менаџере, који ће са своје стране мотивисати своје запослене.

9. Вештине управљања конфликтима
Суочавање са конфликтима никада није пријатно. Конфликти на радном месту ће обично допринети да се деси једна од две ствари (најмање): а) Сами раде , или б) Као менаџер за људске ресурсе, на вама је да употребите своје вештине критичког размишљања како бисте на одговарајући начин управљали конфликтом. Морате сакупити све релевантне информације, одредити проблем, осмислити могућа решења, а затим преговарати о компромису . Иако су конфликти природни, морате имати одговарајуће вештине и способности како бисте осигурали да то иде без већих проблема.

10. Храброст
Биће тренутака у вашој каријери када ће се захтевати да се држите чврсто свога становишта и да се суочите са жестоким противљењем - било да се ради о отпуштању или супротстављању лошим идејама од стране менаџмента. Када се суочите са непопуларним одлукама или радњама, морате бити у стању да чврсто стојите у својим уверењима и ставовима у погледу онога што је најбоље за вашу организацију. Овде се пре свега мисли на људскост и достојанство прво ваше па онда других заинтересованих страна. Веома је тешко када сте у позицији менаџера за људске ресурсе да пронађете прави баланс између интереса и достојанства. Ових десет квалитета су пресудни за данашњег успешног менаџера или директора људских ресурса. У последњих десет година, велики број предузећа се суочава са све већим бројем проблема у међуљудским односима у свом пословању. Зато је и веома важно имати човека са правим вештинама на правом месту, нарочито у људским ресурсима. Када организација има такву особу то се одражава на све запослене. Менаџер људских ресурса са наведеним атрибутима има могућности да пружи подршку и помоћ запосленима што ће на крају осигурати успех организације.


Прочитајте и ово: Како постати добар менаџер за људске ресурсе