Анализирајући рад садашњих организација, у Србији постоји енормна флуктуација радника, која је карактеристична по томе што је она изражена на локалном нивоу, у смислу да се мењају фирме које су у оквиру једне општине или града и интернационалне то јест одлазак у другу државу на рад. Одлазак у други град или општину која је „удаљенија“ од места становања али је у Србији је најмање изражен.

Опширније...

Контрола је исувише озбиљна ствар и она представља систем.

У савременим и развијеним тржишним привредама, управљање спада међу најважније професије које организације и њихови ресурси, путем правилног одлучивања и извршавања тих одлука, треба да усмере према планираном, односно жељеном циљу и истовремено успоставе односе унутар система и са окружењем. Од квалитетног решавања ових активности, зависи укупна ефикасност система.

Опширније...

(српско-менаџерска свакодневница)

Како је радити у Србији сви запослени знају. Знају такође, и колико могу да одсуствују са посла, колика је пауза, колико имају дана годишњег одмора, да ли могу искористити неки слободан дан, како је са боловањем.

Већина запослених врло тешко може да одсуствује са посла, ако имају среће имаће и паузу од 30 мин, ако немају онда не могу ни у тоалет него носи пелене са собом и моли се да имаш добру бешику. Годишњи одмор веома ретко да је већи од законског минимума (20 дана), пауза је посебна прича, боловање само ако си смртно угрожен.

Опширније...