Техничка компететност запослених је од суштинског значаја, али то није довољан услов за успех. Један веома важан индикатор мотивације запослених се огледа у томе колико је послодавац праведан према запосленима. Било да је доношење одлука, одређивање задатака, додељивање награда или било који облик социјалне размене, питање правичности је увек предмет дискусије. Перцепција правичности код запослених у организацијама, више позната као организациона правда, утиче на понашање запослених, као и на њихов рад и мотивацију. Где је ту Србија?

Опширније...

Једнакост на раду и недискриминација представљају основна радна права која су од темељне важности за остваривање социјалне правде и одрживи привредни развој сваке организације у Србији. Право на једнаке могућности и једнак третман при запошљавању и на радном месту, свим особама даје прилику за рад и бригу о својој породици - без обзира на расу, боју коже, националну припадност, друштвено или етничко поријекло, језик, веру или уверење, пол, родни идентитет, сексуалну оријентацију, здравствено стање, инвалидитет, старосну доб, имовно стање, брачно или породично стање, припадности групи, као и друга лична својства.

Опширније...

Да ли рад треба да представља задовољство или треба да буде само пуко средство да би зарадили за живот? Ипак, и ако се чини да нам одлазак на посао представља као „со на рану“, има и оних који уживају у том процесу више него други.

Задовољство послом зависи од више различитих фактора, од којих су многи под вашом контролом. Уз мало труда, можете или пронаћи посао који је најприкладнији за ваше индивидуалне потребе или научити како да пронађете испуњење у оном који већ имате.

Задовољство послом (или његов недостатак) утиче не само на запослене, већ и на организације у којима се осећају незадовољним. Незадовољни радници доживљавају нижу продуктивност на радном месту, лошије перформансе, већи стрес на послу и веће стопе промета. Штавише, ниско задовољство послом може резултирати ниским моралом и ниском лојалношћу према самој компанији.

Опширније...