Ако идемо од изворног значења речи ресурс (ressource), до других савремених истраживања и многобројних страних индивидуалних и групних студија о том феномену, онда бисмо то могли сажети у једну приближно овакву дефиницију:

Људски ресурси (Human Resources) јесу укупни људски потенцијали у једном друштву, једној регији, једној општини, грани делатности, компанији и слично; то су физичке, физиолошке, психичке, духовне и друге људске вредности; њихова откривена и латентна потенцијална енергија; њихова култура, већ стечена знања, умења, навике, способности (know-how), њихов укупни цивилизацијски домет.

Опширније...

Метал-Цинкара Инђија је највећа цинкара у Југоисточној Европи и ушла је у другу деценију рада и саставни је део Максим групе која бележи више од три деценије успешног пословања.

Опширније...

Интерес сваке организације и сврха њеног постојања јесте профит, али гледано дугорочно свака организација са великим инвестицијама мора да обрати пажњу на међуљудске односе јер "добар глас далеко се чује, лош глас још и даље".

Опширније...