„Метал-Цинкара“ д.о.о Инђија је од свог оснивања постала тржишно оријентисана фирма позната како на домаћем тако и на иностраном тржишту. Сигурност рада и у раду је приоритет број један наше организације, и предузимају се све потребне мере заштите како би сигурност радника, купаца, партнера, наше непосредне и даље околине била осигурана.

Опширније...

Политика управљања људским ресурсима мора се бавити најважнијим проблемима запослених у организацији. При том се обавезно морају узети у обзир спољни утицаји на политику попут радног законодавства. При сваком дефинисању политике треба уложити максималан напор и обавити све потребне консултације које морају обухватити све релевантне субјекте који су учесници у том процесу, руководиоце на свим нивоима, запослене по свим секторима, представнике запослених ако их има попут синдиката или удружења радника као и са највећим акционарима.

Опширније...

Поред оне народне „Роди ме мајко срећног па ме и на ђубре баци“ требало би имати у виду и следеће:

1. Они траже и проналазе прилике где други не виде ништа.

2. Они уче тамо где други виде само проблеме.

3. Они су усмерени на решење.

Опширније...