Human Resources Business Partner“, HRBP- или на српском „Пословни партнер за људске ресурсе“, је професионалац за људске ресурсе који блиско сарађује са вишим руководством организације како би се развила стратегија управљања људским ресурсима која подржава свеукупне циљеве организације.

Пословно партнерство људских ресурса постаје све популарније, како организације постају све више фокусиране на људе и виде њихову вредност у усклађивању агенди према заједничком циљу. Пословни партнери за људске ресурсе се сматрају важним у прогресивном процесу повезивања сектора за људске ресурсе са другим функцијама - будући да пословни партнери за људске ресурсе имају (или би требало да имају), искуства на вишим позицијама, и у доброј су позицији да ефикасно комуницирају са другим високим руководиоцима/менаџерима.

Ово представља широки опис улоге „HRBP“ – пословног партнера за људске ресурсе у организацији, али треба имати у виду да свака организација може да развије специфичан опис улоге свога пословног партнера који ће да утиче на њено пословање. При том, организациона структура, култура, делатност, софистицираност технологије, ресурси и схватање развоја, вештине средњих и линијских менаџера, флуктуација радника су само неки од показатеља шта се све мора узети у обзир ако се иде на ову солуцију. У овом низу није наведен онај најважнији индикатор који је показатељ квалитета пословног партнера за људске ресурсе у организацији, а то је генерални директор. Ако се упознате са „генералним“ можете знати и какав квалитет пословног партнера али и другог особља организације.

Можда је најважније да се описом посла тј. улогом пословног партнера треба разјаснити оно што се очекује од њега и свих учесника у ланцу то јест процесу пословања, на пример: генерални - „HR“ пословни партнер, остале „HR“ функције организације, лидери сектора организације, средњи и линијски менаџери или руководиоци.

Које су то вештине које су пожељне да их пословни партнер за људске ресурсе поседује, и које га чине ефикасним?

  1. Пословна способност – пословни партнер мора да разуме утицај најновијих економских и финансијских догађаја и вести на организацију и њено пословање
  2. Слушање – ефикасан пословни партнер за људске ресурсе мора бити оспособљен да истински присуствује и да пажљиво слуша оно што је речено, као и оно што није речено, и такође, на какав је начин то речено
  3. Испитивање - вешто бирање питања са којима је могуће проширити или сузити, продубити или олакшати разговор је једна од вештина која је обавезна за добру ефикасност пословног партнера. Ако не знаш да поставиш право питање, нећеш добити ни прави или користан одговор
  4. Политичност или вештина вођења (успешне) политике организације – одлична навигација у свим присутним скривеним агендама, променљивим организационим међуљудским односима, односима са и према конкуренцији, синдикатима, итд.
  5. Стратешко размишљање – ефикасан пословни партнер зна да одвоји време и простор за примену дугорочне објективне слике на приоритете и планирање, и да га успешно заштити, што је веома важно. Успешна заштита се огледа у умећу да се обезбеди простор и време а да се при том не угрози околина или интереси окружења

Како се дошло до ових вештина?

Ове вештине су издвојене као најзначајније из подужег списка, и до њих се дошло самопроценом запослених на позицији пословног партнера за људске ресурсе. Узорак је рађен на преко 500 пословних партнера за људске ресурсе у организацијама са више од 100 запослених.

Око ових вештина се још увек води дебата, (и тек ће се водити), јер ће због убрзаног развоја технологије постати веома важно знати шта је то најбитније што пословни партнери за људске ресурсе треба да развијају како за себе, тако и за лидере и остале са којима раде. Можемо навести и примере за дебату:

  • Агилност - способност уочавања прилика и претњи, те брзог провођења промена
  • Аналитичност – бити у стању да се схвате све веће количине података које генеришу појединци и организације
  • Глобализација - олакшавање рада широм глобално разноликих, виртуалних, међуорганизацијских тимова
  • Начин размишљања о организационом развоју – системско и холистичко размишљање, размишљање о односима између група, тимова, односа према запосленом као према појединцу, припаднику те групе или тима, размишљање о култури, ресурсима и могућностима
  • Добробит - фокусирање на изградњу физичког и психолошког благостања како за себе, тако и за друге, ово је изузетно важно, не треба бити „саможив“, треба увести и развити и на крају одржати културу која промовише да је само заједничко благостање оно што доноси и појединачну добробит

Из овога се може закључити да битне вештине за ефикасног „HR“ пословног партнера, могу да важе и за ефикасност било којих других пословних партнера у организацији, или лидера организације. У блиској будућности списак се може само проширивати, а са развојем технологије могу се додати и неке способности које још нисмо замислили.

Имате потребу да разговарате о вашој организацији и управљању људским ресурсима и/или развоју? Јавите се данас!