Ерозија културе којој смо изложени и активно учествовање у том процесу јавних субјеката, медија и личности не води ка ничему добром а нарочито не ка томе да Вас неко уважава и гледа на Вас са поштовањем. 

Опширније...

Најбољи лидери у свом свакодневном раду кроз руковођење и поступке показују личне (основне) вредности и етику коју поседују. Етика и вредности лидерства треба да буду видљиви и то кроз свакодневно живљење и рад. Лидери такође знају шта цене. Препознају важност етичког понашања.

Опширније...