Језик, је систем симбола, инструмент изражавања, али и конституисања и обликовања човекових мисли и осећања. Језик као облик међуљудске комуникације је такође веома важан сегмент организационе културе. Шта је култура по дефиницији?

Опширније...

Шта је нелојална конкуренција?

Нелојална конкуренција (непоштена тржишна утакмица) је свака радња пословног субјекта учињена у пословном надметању која је противна добрим пословним обичајима и којом се наноси или се потенцијално може нанети штета конкуренту, потрошачима или општем друштвеном интересу. То је радња трговца усмерена против другог трговца којом се крше кодекси пословног морала, а нарочито:

Опширније...

ЈЕЗИК И ПИСМО Менаџера у Србији
JEZIK I PISMO Menadžera u Srbiji
Manager's LANGUAGE AND LETTER in Serbia

Поштоване даме и господо, колеге и колегинице,

Пратећи писма и прилоге који се објављују на пословној мрежи, у писаној конверзацији, пословним и економским магазинима и у самом животу, морам да пренесем, нарочито због скорашњег међусобног дописивања једног броја људи око употребе нашег службеног језика – српског, неке извучене „редове“ написане од људи који по својој људској величини и интелектуалном капиталу припадају онима који ће се увек памтити и поштовати.

Опширније...