Зашто се мисли или очекује да менаџери људских ресурса (који су, по њиховом мишљењу, на „вишем еволутивном“ нивоу од „кадровика“), би требало да буду људски настројени према својим корисницима услуга?

Да ли се самом употребом именице људи, менаџери људских ресурса декларишу да хоће, желе да имају људске односе и да наступе људски?

Опширније...

Прошле године стање радних права је било оцењено са двојком, ове године добијена је још и гора оцена а то је 1, 78. Какав одговор на то имају менаџери људских ресурса у Србији, јер ипак они се највише питају око запослених, или бар мисле да се питају?

Опширније...

Одлике српске националне културе на основу истраживања су:

  • висока дистанца моћи,
  • високо избегавања неизвесности,
  • колективизам и
  • женске вредности.

У српској националној култури се сматра да је сасвим нормално и природно да је моћ неједнако распоређена у друштву, да они који имају моћ треба о свему сами да одлучују, да не морају да поштују правила и законе које сами доносе, односно да постоје различита правила понашања за оне који немају моћ и оне који имају моћ.

Опширније...