Ових дана смо били у ситуацији да чујемо како је, сад већ бивши, аустријски канцелар поднео оставку јер је организовао да поједини медији пишу о њему лепше него што би они писали и тако довели бираче у заблуду!

Да ли је овако нешто могуће, да се деси, и у Србији?

Опширније...

Култура једне организације је подложна многим тј. бројним утицајима. На пример: селекција нових чланова организације, њихова социјализација, одстрањивање културно неприхватљивих чланова (путем отказа на пример), као и само понашање чланова организације (запослених). Веровања и вредности које чине организациону културу одређују начин на који њени чланови читај запослени, доживљавају и презентују реалност у којој живе и раде. Култура често делује као самоодржавајућа предрасуда. Култура се не може променити просто зато што информације из спољног света које треба да изазову ту промену бивају елиминисане од стране саме културе.

Опширније...