За запослене који имају потенцијал да се на ефикасан и ефективан начин изборе са текућим проблемима на послу, каже се да имају таленат. Таленат представља потенцијал или могућност коју поседује запослени коју може да манифествује кроз дати ангажман и да то претвори у капацитет. Врло битно је, да је доста сложено препознати таленат, још је битније да се дозволи да се манифествује. Битније, јер треба да се победи лична сујета која је често код наших људи непремостива препрека, а кад се то догоди треба такве запослене развијати, неговати, чувати и дати им пуну подршку. Област која је од великог значаја за успех организације, а која се претворила у озбиљно тржиште је управљање талентом.

Опширније...