Руководиоци и управљање људским ресурсима увек су били фокусирани на основно управљање талентима - стицање, запошљавање и задржавање талентованих запослених. Али, да би постигли оптимални ниво успеха, пословним лидерима су потребни ангажовани, запослени са високим перформансама. Кључ за потстицање запослених да буду врхунски, је усклађивање менаџмента талентом са стратегијом компаније, дефинисање доследних критеријума лидерства у свим функционалним областима и идентификовање специфичних компетенција (аналитичких, техничких, образовних, искуствених) које треба искултивисати за наставак раста.

Опширније...

Изазов сваке организације није само да се обезбеди потребан таленат, већ изградња културе организације. Останак добрих људи у организацији само по себи није довољан за задовољство, већ организација треба да створи адаптивну културу пословања. Мантра савременог пословања "Култура једе стратегију за ручак", представља само додатну обавезу и одговорност за менаџмент људских ресурса у организацији, јер су они (ако нису треба да буду), предводници и управници културе, такође и талента.

Опширније...

Појам таленат се може сагледати са психолошког и антрополошког аспекта. Таленат (грч.тâлантон, лат. талентум) је природан дар, даровитост која се вежбом може развити у способност нарочито лаког, сигурног и доброг обављања послова у некој области, без постојања стваралачке снаге генија - ово је психолошки аспект.

Антрополошки гледано талентован је онај ко је даровит, од природе способан, обдарен. Постоје и шире дефиниције шта је то таленат. У том смислу таленат представљају људи и њихове способности и вештине. Таленат се може објаснити и као надареност за обављање одређеног задатка. Том даровитошћу запослени може да креира вредност својим радом или у свом раду. Појединци су ти који га поседују и они самостално одлучују да ли да га развију или да инвестирају у њега. То су они појединци који могу направити позитивну разлику у организационим перформансама, било путем њиховог непосредног или дугорочног доприноса демонстрирајући највиши ниво потенцијала.

Опширније...