У досадшњем животу, раду и образовању динамичан развој технике и технилогије и њена примена захтевају високо развијену и добро организовану употребу стручних знања и стваралачких способности. Осим економских и друштвених услова, развијање стручности и свести о значају и функцији знања такође утиче на развој. Без адекватног образовања и стручног оспособљавана нема ни адекватног техничког и технолошког развоја. Образовање и стрчност, "ма колико зависили од технике и технологије, предходе њима и условљавају их у значајној мери."

Пратећи савремена кретања и актуелне процесе у људском друштву и оним што га окружује, систем образовања се подвргава сталним променама и иновацијама у погледу наставно-научних планова и програма рада. Упоредо с тим стално се модификују и унапређују наставно-научне и друге методе рада и едукације. Без таквог приступа развој људског друштва и нових технологија био би знатно успоренији.

Опширније...