По Економист- у Србија је десета на свету по "одливу мозгова". Да ли је то добро или лоше ако се запитате на пример, да ли је боља производња „мозгова“ или рецимо кромпира?

По овим резултатима изгледа да смо у врху светске листе као „ДРЖАВА ЗНАЊА“. Онда, по том истом резултату се не могу прихватити критике да нам је просвета лоша, зар не?

Елем, било како било такозвани одлив мозгова честа је тема у земљама у развоју, нарочито у Србији, где изазива страх да ће земља остати испражњена од висококвалификованог "људског капитала".

Опширније...

Директори људских ресурса управљају секторима за људске ресурсе и старају се да је организација у складу са државним законима о раду и запошљавању. Најбољи директори људских ресурса развијају стратегију и покрећу имплементацију људских ресурса који стварају ангажман запослених и побољшавају профитабилност и успех компаније. Поседовање квалитета који су најцењенији као што су: чврсти пословни принципи, предвиђање и вештина изградње односа, су атрибути који чине разлику између ефективних и најбољих лидера у људским ресурсима.

Опширније...

Свака организација поставља пред запослене основне захтеве као што су:

  1. Извођење одговарајућих улога (дато описом посла) на предвиђен начин и
  2. Допунско, спонтано и креативно понашање,

а све то ради испуњења циљева организације. За испуњење првог захтева неопходно је обучавање, а за испуњење другог, поред обучавања, потребна су и шира, подстицајна знања, знања за преиспитивање и унапређене постојеће праксе и креирања одговора на нове захтеве организације и окружења. Ова знања се стичу образовањем.

Опширније...