Петина запослених у Србији обавља посао од куће.

Из угла компаније добра страна рада од куће јесу мањи трошкови радних места, али је минус губитак креативности и иновативности, као и слабљење тимске повезаности.

Опширније...

Калкулација тј. израчунавање цене коштања, дефинише се као поступак распоређивања укупних трошкова на носиоце.

Циљ утврђивања цене коштања је да се сваки производ оптерети оним износом трошкова које је својом производњом изазвао. Тиме се омогућава ефикаснија контрола трошкова и ствара основа за доношење низа пословних одлука, као што су:

Опширније...