Углавном је тим већ тамо. Без обзира да ли сте нови запослени, да ли сте промовисани или „деградирани“ увек је неки тим тамо. Веома ретко неко има прилику да саставља тим испочетка, једино као је фирма у оснивању, или прављење новог погона, сектора или тако нешто, али и тада је увек неко тамо.

Утицај на састав тима се може огледати кроз замену некога ко одлази (милом или силом), ротацијом, повећањем или смањењем броја чланова тима.

Ако сте у ситуацији у којој можете да направите тим од нуле или сте у прилици да повећате број чланова тима, без обзира што различити тимови имају различите захтеве за одређеним вештинама, неки од корака које би требало да свакако да предузмете како би ваш тим носио епитет најбољег је:

Опширније...

Водити тим при том користити знање са поседованим искуством представља одлику првих лидера. Индикаторе вођења најбољег тима представљамо кроз начине како је могуће остварити циљеве у пракси и водити тим према остварењу максималног потенцијала.

1. Фокусирајте се на резултате и продуктивност, а не на одређено радно време
Приликом вођења запослених који раде са знањем, готово никада не сме постојати круто радно време. Уместо тога, потребно је одредити јасне циљеве за које је познато да је за њихово остваривање потребна пуна радна недеља.

Опширније...

МЕТОДОЛОГЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

Производна организација, у данашњем времену, где је конкуренција бројна, где се за испуњење циљева очекује да буде у врло кратком временском периоду а да се не иде испод задатог квалитета, мора да комплетну организацију рада посвети континуираном стручном усавршавању. Једино таквим организовањем радног времена сваког запосленог у радном процесу, организација може очекивати повећање продуктивности и ефикасности. Осим стручног усавршавања, потребно је код запослених повећати свест о значају тимског рада и активности, стварању тимског окружења у којем су они учесници и својим учествовањем суделују у побољшању процеса, производа или услуга.

Опширније...