Калкулација тј. израчунавање цене коштања, дефинише се као поступак распоређивања укупних трошкова на носиоце.

Циљ утврђивања цене коштања је да се сваки производ оптерети оним износом трошкова које је својом производњом изазвао. Тиме се омогућава ефикаснија контрола трошкова и ствара основа за доношење низа пословних одлука, као што су:

Опширније...

Нико не жели да се придружи компанији која нема корпоративну културу. 

Нове генерације желе савршен баланс између професионалног и приватног живота.

Опширније...