Да би се комплетно урадила стратешка SWOT анализа, менаџери људских ресурса морају бити оспособљени да „прочитају“ предности и слабости унутрашњег окружења своје организације.

Разумевање унутрашњег окружења има две димензије. Прва, менаџери ЉР морају бити кадри да опишу сврху сваке функције у организацији и како та функција и МЉР могу подржати једно друго и организациони стратешки план. Друга, МЉР мора разумети структуру организације и импликацију те структуре на стратешки план, тј. дали та структура подржава или одмаже организацији. МЉР мора бити у могућности да помогне у одређивању одговарајуће структуре која ће кључне функције у организацији повезати што боље ради што бољег ефективнијег пословања.

Опширније...

„Ако не знате где идете, сваки пут ће вас одвести тамо“

Идентификовање организационих предности и слабости је интегрални део планирања организационе стратегије. Менаџери људских ресурса живе и раде у времену које је нестабилно, неизвесно, сложено и двосмислено. Због ових разлога веома је тешко дефинисати шта се догађа у спољњем окружењу организације, а још је теже испунити постављене циљеве, разумети а то је од кључног значаја за успех стратешког менаџмента.

Опширније...

„HR“ лидери у „VUCA“ – свету

По писању Роберта Плојхарта (Robert Ployhart), савремени теоретичари виде будућег менаџера људских ресурса као „диригента пословног оркестра“ (Франк Барет/ Frank Barrett, Питер Дракер/ Peter Drucker, Ли Фелер/ Lee Faller, Карл Вик/ Karl Weick итд.). Његов опис посла би био координација појединачних елемената оркестра (чланови, инструменти), тако да се добије „жељени звук пријатан за уши“.

Опширније...