Да ли се људи улење током пандемије

Иако је лако осећати кривицу јер нисте сваки тренутак боравка код куће током пандемије искористили продуктивно, један професор истиче да људи морају пребродити ову кривицу и престати себе сматрати лењима.

Опширније...

Долазак и развој дигитализације, могућност да се у кратком времену дође до информација, дигитална слобода одлучивања донела је још једну могућност за своје кориснике а то је да могу да бирају где, како, и шта ће да уче и да се образују. Дигитализација је омогућила бројне курсеве, корпоративне и некорпоративне, могућност да се у врло кратком времену дође до „папира“ са којим би доказивали своје знање и стручност. На руку свим дешавањима ишла је и прича о квалитету образовања у Србији, стручности, корумпираности кадра, као и последњи догађаји око необнављања чланста Националном акредитационом телу у европској асоцијацији за обезбеђење квалитета у високом образовању.

Опширније...