"Реактивност је особина које треба да се клони, проактивност је особина која треба да се пригрли."

  1. Ако узмете у обзир 2021 годину, тачније од појаве вируса, промене услова рада, трансформацију пословања, шта је то што би сте издвојили, као резултат искуства, учења, временског периода од годину дана рада под „корона условима“?

Ниједна кризна ситуација није без значаја.Тако је и са овим догађањем, које је продрло у све сфере живота. Корона је створила врло комплексно и веома изазовно окружење и за менаџмент људских ресурса: променило је, другим речима, начин на који се ради и начин на који се управља запосленима. Једно од искустава је да се на све мора гледати кроз објектив запослених, на првом месту мора бити њихова здравствена добробит и добробит њихових породица. Такође, структурисање пословне политике тако да подржава рад од куће, кад год је то могуће. То је приступ који отвара питање новог контекста изградње односа са запосленима од стране менаџмента људских ресурса. Употреба технологије допринела је већој обучености људи гледајући технолошки аспект.

  1. На које сегменте пословања из области менаџмента људских ресурса је, по Вашем мишљењу, корона имала највећи утицај?

Мислим да је главни задатак менаџмента људских ресурса био да евидентне потешкоће изазване КОВИД-19 превазиђе својом новом улогом, улогом која треба да:

  • позиционира системско размимоилажење како би се организациони циљеви прилагодили потребама које одређена организација има;
  • успостави реафирмисање културних вредности и осећаја заједништва, заједничке сврхе медју запосленима;
  • усмери лидерски развој ка новим и побољшаним вештинама управљања са дистанце, усклади рад тимова и чланова група.

Будућност менаџмента људских ресурса управо је почела. Будућност погурана до сада невиђеном здравственом кризом. Будућност која ће много тога променити али која ће показати одрживост моћи људских ресурса.

20220412 122212

  1. Који су неки од кључних трендова на радном месту или у радним односима које видите да се јављају 2022. године?

Кључна реч је трансформација. Тежња ка поједностављењу сложености рада и креирању послова који су сврсисходни  и који доприносе сатисфакцији запослених у новим условима свакако може бити означен као један од трендова. Виртуелна обука, виртуелне сесије ће све више бити начин за све врсте обука које су се спроводиле у "оффице"-у, од услуга корисника до преговора. Неопходан је и бице појачан тренд фокуса на разноликост, једнакост, инклузију и припадност запослених. Вазно је споменути и неопходности, тј. обезбеђење интерне мобилности људских ресурса, да би се привукли, тј. ангажовали, развили и задржали запослени. Добре стране КОВИД-а су свакако убрзано дигитално описмењавање, и то је тренд. Данас не постоји особа која не зна шта је ЗУМ (ZOOM) апликација. Вредност поменуте компаније је у време пандемије увећана у невероватном обиму.

  1. Како пролазимо кроз 2022. годину, које су то особине или особине које би инспирисале лидере а самим тим и организације да напредују у овим новим радним условима?

Лидерство је друго име за досезање успеха, превазилажење препрека, остваривање визије, дугорочну пословну конкурентност. Лидерство мора да буде одрживо јер само као такво предодређује пословну победу. Пословни лидер у условима корона вируса не може да избегне исту олују у којој се налазе све пословне организације, али може да изабере различит чамац који ће довести његов колектив до мирнијих вода. За то му је потребна солидарност свих запослених али и њихово поверење ( у вакцину,у здравственом смислу; у науку и позитивну радну праксу, у пословном смислу, које могу сасвим сигурно, да помогну да се непознати или недовољно схваћени проблеми реше на примерен, ако не оптималан начин. Пандемија је изузетан изазов за лидера, њен обим и њена непредвидивост, дужина трајања, способност да произведе висок степен неизвесности који, за мање снажне лидере, може да доведе до пословне дезоријентације а тиме и изгубљене контроле над запосленим, настанка јаких емоциионалних поремећаја. Прави лидер мора да има особину да препозна кризу као такву, не сме да потцени њену снагу и утицај који би могла да има у ближој и даљој будућности. Реактивност је особина које треба да се клони, проактивност је особина коју треба да пригрли. Неопходна је мобилизација своје пословне организације постављањем јасних приоритета и оснаживање других да открију и примене решења која служе тим приоритетима. Ови други су мреже тимова који се састоје од веома прилагодљивог скупа група којима је дистрибуирати, тј. дат ауторитет и додељене информације како треба да раде. Лидерска особина, нарочито када је реч о емоционалном трансферу на окружење које карактерише кризу, треба да буде промовисања психолошке сигурности како би запослени у мрежама тимова могли отворено да разговарају, воде здрав дијалог о идејама и успоставе јасну архитектуру за доношење одлука, без страха од могућих импликација;  воде дебату која ће им помоћи да промишљено схвате садашње пословне околности и како да спреме успешне одговоре на њих.

 

Лазар Николић

Председник Скупштине општине Горњи Милановац

 

ИЗДВАЈАМО ЗА ВАС:

Да ли сте "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ"? 2021 година најбољих!

www.najboljiusrbiji.rs

Интервју недеље - Душанка Ковачевић (Dušanka Kovačević - Keller Williams Srbija) 

Интервју недеље - Софија Ђорђевић, докторанд, БВК