Ресурс, у обављању своје делатности, прикупља и обрађује податке о личности поштујући све релевантне законе и прописе.

Заштита и сигурност личних података наших купаца, клијената и пословних партнера је приоритет.

Молимо Вас да ове информације пажљиво прочитате!

Руководилац обраде података о личности

Магазин Ресурс је руководилац обраде података о личности у складу са законом и прописима о заштити података о личности. Магазин Ресурс као руководилац обраде података о личности одређује сврху и средства обраде података о личности и одговорна је за чување и коришћење података о личности у писаној и/или електронској форми.

Resurs.rs, у свом пословању може да буде и извршилац обраде података о личности у случају у ком обрађује податке о личности у складу са писаним упутством руководиоца обраде података о личности.

Службеник за заштиту података о личности

Магазин Ресурс је у складу са законским и регулаторним захтевима именовала Службеника за заштиту података о личности кога можете контактирати везано за сва питања у вези са обрадом података о личности или остваривања права на заштиту података о личности.

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Подаци о личности које прикупљамо

Подаци које прикупљамо зависе од: врсте услуге коју пружамо нашим корисницима и клијентима, намере корисника да користи наше услуге, од врсте уговора ког склапамо са нашим клијентом, као и о намери корисника да користе своја права базирана на законским и регулаторним одредбама о заштити података о личности. У првом реду ради се о подацима без којих не можемо да извршимо услугу, а укључују најмање:

 • податке везане за коришћење веб странице www.resurs.rs.rs
 • остале личне податке неопходне за остварење клијентових права базираних на законским одредбама о заштити потрошача

Прикупљање и коришћење података о личности

Resurs.rs прикупља и управља подацима о личности у сврху купопродајног односа за производе и услуге из сопствене понуде те како би испунила законске и регулаторне обавезе као и у сврху остварења сопствених легитимних интереса законитог пословања.

Ако то од нас траже релевантни законски прописи, за одређене разлоге ћемо од корисника додатно тражити његов (Ваш) изричит пристанак.

Разлози због којих обрађујемо податке о личности ради склапања и испуњења уговорних обавеза су:

 • продаја услуга
 • продајне и маркетиншке активности
 • администрација уговорног односа
 • управљање и примање приговора, притужби и рекламација
 • поступак наплате или присилна наплата дугова
 • друге законске обавезе које произлазе из пословања Resurs.rs

Разлози ради којих обрађујемо Ваше податке о личности на бази наших пословних легитимних интереса су:

 • обавештавање о променама везаним за услове пословања
 • обавештавање о могућностима коришћења Resurs.rs
 • спречавање и откривање преваре

За све друге активности које нису покривене горе наведеним разлозима затражићемо додатни пристанак. Наши клијенти, у сваком тренутку, имају право да повуку дати пристанак.

Приступ подацима о личности

Resurs.rs предузима техничке и организационе мере како би се прикупљени подаци о личности обрађивали само на начин који је у складу са наведеном сврхом. Уколико је неопходно у сврху извршења наших пословних активности, приступ подацима о личности ће бити омогућен трећим странама и то: државним органима и органима јавне власти која у сврху спровођења законских обавеза имају право приступа подацима о личности; адвокатима, сервисним службама, штампарији, финансијским установама и другим пословним партнерима.

Сви осим државних органа и органа јавне власти податке о личности обрађују искључиво према упутствима Resurs.rs.

Обрада података о личности

Кориснички подаци о личности ће бити обрађивани унутар Европске привредне зоне (ЕПЗ) од стране извршилаца обраде који су наведени у поглављу Приступ подацима о личности, а чија је одговорност и обавеза заштите података о личности и чувања њихове поверљивости дефинисана уговорним односом и у складу са свим техничким и организацијским мерама и законским прописима који уређују заштиту података. Ваши подаци које је Resurs.rs прикупила у сврхе наведене у поглављу Прикупљање и коришћење података о личности неће бити доступни никоме ко за то нема овлашћење.

Остваривање права

Када је то законски предвиђено, корисник, клијент има право на информације о обради његових података о личности; повлачење свог пристанка у било које време, ако податке о личности обрађујемо уз дат пристанак; исправку или допуну података о личности како би увек били тачни; брисање података о личнсоти када више нису потребни за горе наведене сврхе; подношење приговора или надлежном државном органу.

Resurs.rs свим заинтересованима обезбеђује комуникацијске канале због остваривања својих права везаних за заштиту података о личности и то постављањем захтева: путем електронске поште послате са у систему Resurs.rs регистроване е-маил адресе на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Право на приговор надзорном органу

Осим приговора на обраду података о личности поднесеног Resurs.rs., приговор на обраду личних података могуће је поднети и канцеларији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Булевар краља Александра 15, 11000 Београд, Србија, на е-мail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на број телефона 011 3408 900.

Чување података о личности

Временски период чувања података о личности корисника зависи од сврхе због које их обрађујемо. Подаци прикупљени због обрада базирани на законској основи, чувају се у складу са временским ограничењима одредби предметног закона (на пример Закон о рачуноводству и сл.)

Контакт:

За било каква питања о начину коришћења података о личности можете нас контактирати е-маилом или поштом како следи:

слањем електронске поште на: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

За комуникацију због остваривања права везаних за заштиту података о личности потребно је користити комуникацијске канале дефинисане у поглављу „Остваривање права“ како би сваки захтев био прихваћен, а корисник као иницијатор идентификован.

Ажурирање Информације о обради података о личности

Resurs.rs редовно ревидира и ажурира информације о обради података о личности у складу са променама у сопственим пословним процесима или на основу законских и регулаторних обавеза. Важећа верзија „Информације о обради података о личности“ доступна је на нашим страницама www.resurs.rs. Уколико дође до значајних промена које у већој мери утичу на обраду података о личности информацију ћемо без одлагања објавити на веб страници и директно Вас информисати.

Новости и употреба података о личности за маркетинг

Уколико корисник жели да прима обавештења о нашој понуди путем електронске поште потребно је да направи пријаву на Новости сајта. При испуњавању обрасца за пријаву потребно је попунити означена поља те унети адресу електронске поште на коју жели да прима Новости сајта. У сваком тренутку корисник може да изврши одјаву на наш Новости сајта у складу са упутствима које ће добити електронским путем након пријаве, као и на сваким Новостима сајта. Сви регистровани корисници Resurs.rs веб сајта, у сваком тренутку у свом профилу могу да пријаве или одјаве са Новости сајта.

Resurs.rs неће корисничке контакт податке дате за пријаву на Новости сајта делити са трећим странама, осим у случају и под условима који су наведени у претходном поглављу. Исто тако, уколико се корисник није пријавио за примање Resurs.rs Новости сајта, као корисник, од нас може да добије само поруку везану за активности које је сам лично иницирао. Уз наведено, Resurs.rs ће на корисникову адресу електронске поште доставити информације о променама у вези са нашим пословањем и односом са клијентом, купцем као корисником наших услуга.