Измене Закона о странцима и Закона о запошљавању странаца, које ће бити предложене после формирања нове владе, учиниће Србију привлачнијом за странце и обезбедити им боље услове рада и друштвеног живота, рекао је данас ресорни министар Зоран Ђорђевић, саопштио је његов кабинет.

Опширније...

Примена Закона о агенцијском запошљавању почиње данас, а надлежни указују да осим што су њиме прописани услови за рад агенција, циљ овог прописа је и да радници ангажовани на овај начин имају једнаке услове и права из радног односа као и запослени код послодавца корисника.

Државна секретарка у Министарству рада Бојана Станић каже за Танјуг да ова област до сада није била уређена ниједним прописом те су радници радили преко омладинских организација и били ангажовани на привременим и повременим пословима и тако нису имали право на многе принадлежности из радног односа која важе за оне који раде на одређено и неодређено време (накнаду услед спречености за рад боловање, право на годишњи одмор...).

Опширније...

Национални програми достојанственог рада (НПДР) су главни инструмент преко којег МОР пружа подршку својим чланицама. НПДР представља средњерочни оквир за планирање који усмерава рад МОР у једној држави у складу са приоритетима и општим циљевима око којих су се договорили влада, синдикати и послодавци.

Опширније...